O NAS
Podium zobowiązuje. Stać na nim mogą tylko najlepsi. Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Tę pozycję wypracowaliśmy i utrzymujemy zdecydowanym profesjonalizmem połączonym z fachowym doradztwem. To dzięki tym elementom Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
W roku 2001 jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy inwestować w pakiety wierzytelności. Regularnie współpracujemy z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Naszą pozycję na rynku zbudowaliśmy uczciwą pracą, skutecznością i profesjonalizmem. Dzięki temu rozwinęliśmy działalność nie tylko w Polsce, ale również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Dziś partnerom biznesowym oferujemy kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. Osoby zadłużone znajdą u nas zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych Kredyt Inkaso.
Od 2007 roku jesteśmy obecni na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie.
Specjalizujemy się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Partnerom zapewniamy pełną obsługę procesu inwestycyjnego – zaczynając od wyszukania i%nbsp;wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi.
Jak działamy?
Przede wszystkim: myślimy i rozumiemy. Rozumiemy dłużników i myślimy o tym, jakie wybrać rozwiązania, aby spłata wierzytelności była dla nich najkorzystniejsza. To właśnie ten element sprawia, że jesteśmy naprawdę skuteczni.
Przestrzegamy jednocześnie wszelkich norm prawnych, zasad etycznych i moralnych.
Nasza kadra to najwyższej klasy specjaliści z dziedzin bankowości, finansów, ekonomii i prawa. Ich doświadczenie liczone jest w wielu latach obsługi wierzytelności przeterminowanych, zarządzaniu i obrotu wierzytelnościami. Kredyt Inkaso to wiedza, kapitał oraz skuteczne narzędzia odzyskiwania zobowiązań.
Firma Kredyt Inkaso S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy Kredyt Inkaso S.A.