EXPLANO POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Zespół Explano posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz dotacji krajowych. Od 2004 roku pozyskaliśmy 1,74 mld PLN na projekty inwestycyjne, szkoleniowe oraz badawczo-rozwojowe. Zrealizowaliśmy ponad 70 kontraktów z Klientami z różnorodnych branż gospodarki: produkcji, usług, finansów i bankowości, badań i rozwoju.

 Explano Polska Sp. z o.o. Sp. k. obsługuje w przeważającej większości przedsiębiorstwa, oferując im usługi pozyskiwania dotacji na nowe inwestycje, badania i rozwój, ochronę środowiska, inicjowanie działalności innowacyjnej oraz promocję na rynkach zagranicznych. Kolejnym krokiem we współpracy jest finansowe i rzeczowe rozliczanie projektów oraz nadzór merytoryczny realizowanego projektu unijnego.

Firma EXPLANO POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy EXPLANO POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.