Podobne oferty pracy


NARODOWY BANK POLSKI
Centrala w Warszawie
Departament Systemu Finansowego

poszukuje:
ANALITYKÓW

Do podstawowych zadań Departamentu należą:

 • prowadzenie analiz i badań tendencji rozwojowych systemu finansowego w Polsce oraz wpływu tych procesów na gospodarkę,
 • monitorowanie i badanie stabilności finansowej oraz identyfikacja barier rozwoju rynku finansowego w Polsce,
 • badanie wpływu polityki pieniężnej na stabilność systemu finansowego,
 • prowadzenie analiz i badań w obszarze uwarunkowań stabilności systemu finansowego,
 • analiza rozwiązań regulacyjno-instytucjonalnych w Unii Europejskiej w sektorze usług finansowych, w tym ocena wpływu integracji europejskiej na stabilność i rozwój systemu finansowego w Polsce,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się tematyką stabilności i rozwoju systemu finansowego.


Do obowiązków zaakceptowanego kandydata będzie należeć:

 • prowadzenie samodzielnych analiz oraz badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego (ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, nieregulowanych rynków finansowych, funduszy emerytalnych),
 • współudział w tworzeniu raportów i innych publikacji analitycznych NBP, materiałów dla kierownictwa NBP,
 • przygotowywanie notatek analitycznych w zakresie problematyki systemu finansowego, w tym materiałów dla przedstawicieli NBP w organizacjach krajowych i instytucjach międzynarodowych,
 • opiniowanie projektów ustaw, wykonawczych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie krajowych instytucji finansowych,
 • monitorowanie inicjatyw europejskich w zakresie systemu finansowego oraz opiniowanie unijnych aktów prawnych i materiałów analitycznych dotyczących tej tematyki.


Wymagania w stosunku do kandydata:

 • posiadanie wyższego wykształcenia lub ostatni rok studiów magisterskich w zakresie
  ekonomii, finansów lub w dziedzinach pokrewnych,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania instytucji i rynków finansowych, ze szczególnym
  uwzględnieniem działalności banków lub funduszy emerytalnych lub rynków OTC,
 • znajomość współzależności między systemem finansowym i sferą realną gospodarki,
 • podstawowa wiedza z rachunkowości, ekonometrii i statystyki,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdolność do pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analizy i syntezy informacji.


Dodatkowymi atutami będą:

 • umiejętność samodzielnego prowadzenia analiz i badań oraz prezentacji ich wyników w logiczny, przystępny sposób w języku polskim i angielskim potwierdzona publikacjami naukowymi,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu metod ilościowych, w tym bardzo dobra znajomość co najmniej jednego pakietu ekonometrycznego lub statystycznego,
 • umiejętność programowania w Visual Basic,
 • znajomość krajowych aktów prawnych dotyczących banków lub funduszy emerytalnych,
 • znajomość MSR/MSSF,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucji finansowej,
 • posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.
Podaj adres e-mail i przejdź dalej

- Wymagane pola

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl