Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 24 wrze?nia 2004  17:27
Temat: Kierownik Sprzeda?y na Kraje Skandynawskie
Dla naszego Klienta firmy Kerakoll z ?odzi, oferuj?cej kompleksowe i nowatorskie rozwi?zania technologiczne w zakresie chemii budowlanej poszukujemy osoby na stanowisko:

Nr refer. KS/240904
Stanowisko: Kierownik Sprzeda?y na Kraje Skandynawskie

Zadania:
- pozyskiwanie i kontakty handlowe z klientami w regionie Kraj?w Skandynawskich
- rozw?j sieci sprzeda?y
- analiza rynku i dzia?a? konkurencji
- organizacja szkole? dla kontrahent?w


Wymagania:
- do?wiadczenie na podobnym stanowisku
- umiej?tno?ci handlowe
- bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
- dyspozycyjno?? i zaanga?owanie w prac?
- gotowo?? do cz?stych podr??y s?u?bowych


firma: FPL Sp. z o.o.

ulica: Piramowicza 9
kod/miasto: 94-004 ??d?
panstwo: Polska
telefon: +48 42 6 300 900
email: marta.jodko@fpl.com.pl

  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->