Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 21 kwietnia 2005  05:29
Temat: Handlowiec - Krak?w i okolice


Og?oszenie nr 015/21/04/2005 z dnia 2005-04-21

Tytu? / Stanowisko:
Handlowiec

Miejsce wykonywania pracy:
Polska / Ma?opolskie / Krak?w i okolice

Opis stanowiska:
Samodzielna osoba zajmuj?ca si? pozyskiwaniem nowych klient?w, finalizowaniem kontrakt?w i nadzorem nad prawid?ow? ich realizacj?.

Wymagania:
Do?wiadczenie, odwaga, po?wi?cenie, samodzielno??, orientacja na sukces, ?atwo?? nawi?zywania kontakt?w, dobra znajomo?? rynku inwestycyjnego b?dzie dodatkowym atutem.

Podsumowanie:
Umowa o prac?. Wynagrodzenie prowizyjne plus sta?a pensja.

Forma kontaktu:
mail: jwierzbicki@officemebel.com.pl

Informacje o firmie:
Firma zajmuje si? sprzeda?? mebli biurowych i kompleksowym wyposa?eniem biur. Posiadamy bardzo dobre referencje w?r?d inwestor?w z rynku Krakowa i Warszawy.

Dane teleadresowe:

OFFICE mebel
Janusz Wierzbicki
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Krak?w
Ma?opolskie
Polska
tel: +48 12 4261460
fax: 0501 463794
www.officemebel.com.pl, email: jwierzbicki@officemebel.com.pl  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->