Audytor Wewnętrzny

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Kraków

8 dni temu

Szpital Uniwersytecki aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy: Kraków

 

Zakres obowiązków:

 

Szczegółowy zakres obowiązków Audytora Wewnętrznego wynika z Ustawy o Finansach Publicznych.

 • Audytor Wewnętrzny przeprowadzając audyt wewnętrzny:
  • bada wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawozdania,
  • dokonuje oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur,
  • dokonuje oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków raz przestrzegania realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  • dokonuje analizy obszarów ryzyka w zakresie działania komórki organizacyjnej, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny.
 • Przygotowuje plan audytu wewnętrznego.
 • Ustala kolejność poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu uwzględniając stopień ich ważności oraz uwzględniając czynniki organizacyjne.
 • Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
Wymagania:
 • Audytorem wewnętrznym w jednostkach sektorach finansów publicznych może być osoba, która posiada kwalifikacje określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm., dalej jako ustawa).
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku,
 • Biegła znajomość programu Excel, Word,
 • Umiejętność współpracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Praca w dynamicznym zespole
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącym w skali kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem medycznym. Jest to jednostka o bogatych tradycjach, a jej renomę przez dziesięciolecia budowały pokolenia lekarzy, których zawsze cechował wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych.

Poznaj stanowisko: Audytor

Audytor uczestniczy w projektach audytowych różnego typu, np. audytu finansowego czy operacyjnego. Audytor sprawdza, czy przedstawione przez firmę sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje również raporty podsumowujące swoją pracę oraz przedstawia firmie odpowiednie wnioski. Audytor powinien legitymować ...
Audytor Praca Audytor

Rekrutują z Praca.pl