Jobs on Praca.pl
pl / en
You are here:  Main page » Guides » List of positions » Public Administration / Civil Service » Inspektor ds. Obrony Cywilnej

Inspektor ds. Obrony Cywilnej


NEWEST JOBS - INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ

Specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw warunków pracy i zarządzania kryzysowego w Biurze Administracyjnym
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
today

Admin - secretarial jobs

mazowieckie, Warszawa

 
 

view more jobs for Inspektor ds. Obrony Cywilnej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inspektor do spraw obrony cywilnej jest osobą zaangażowaną w opracowywanie planów postępowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obywateli kraju. W momencie faktycznego zagrożenia, stanu wojny lub stanu kryzysowego inspektor ds. obrony cywilnej wykonuje założenia wcześniej przygotowanych planów obrony cywilnej w ścisłej współpracy ze służbami porządkowymi i obronnymi. Stanowisko inspektora OC jest tworem współczesnym, powstałym w wyniku wzmożonej aktywności terrorystycznej na całym świecie. Osoby zatrudniane w tym charakterze prowadzą na co dzień działania przygotowawcze, szkoleniowe i organizacyjne, mające możliwie zminimalizować skutki ewentualnych klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, działań wojennych, itd., w odniesieniu do ludności cywilnej.


WYMAGANIA

Wśród wymagań, jakich spodziewać się mogą osoby zainteresowane pracą w charakterze inspektora do spraw obrony cywilnej należy wyszczególnić konieczność posiadania wykształcenia średniego, oraz cech personalnych, pozwalających na efektywne działanie w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych obywateli, zamieszkujących obszar im podległy. Równie świeżym jak samo stanowisko jest nowopowstały kierunek studiów – bezpieczeństwo narodowe, funkcjonujący najczęściej w ramach uniwersyteckich wydziałów nauk politycznych, i przygotowujący między innymi do objęcia stanowiska inspektora do spraw OC. Wymogiem nieformalnym może być także konieczność posiadania odpowiednich warunków fizycznych oraz przejścia testów psychologicznych, sprawdzających odporność na stres i warunki wyjatkowe.


WARUNKI PRACY

Obecnie inspektorzy do spraw obrony cywilnej zajmują się analizowaniem hipotetycznych sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności cywilnej i opracowywaniem potencjalnych metod ich przeciwdziałania. W stanie wojny lub stanu wyjątkowego osoby zatrudnione w tym charakterze biorą czynny udział we wdrażaniu opracowanych w ten sposób procedur.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Szefem Obrony Cywilnej Kraju są w obecnym momencie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku są niezwykle trudne do sklasyfikowania i uśrednienia. Są zależne od zakresu obowiązków danego pracownika i miejsca jego zatrudnienia.

list of articles

PRACA.PL GUIDES

Search guide

PRACA.PL SURVEY

Związki lub romanse w moim miejscu pracy

CATEGORIES

 
 
 
 
Job  |  Terms & Conditions  |  Privacy policy  |  Help  |  Contact  |  About us  |  Advertise on Praca.pl  |  Are you hiring?  |  Partners  |  Pressroom  |  RSS  |  Widget with jobs

 

Copyright © 2003 - 2016 Praca.pl Ltd. Issue number: 2010 14911 / 2010. All rights reserved.Duplication, printing, copying or dissemination in any way of the information on Praca.pl is forbidden.

Jobs and job offers on Praca.pl