NEWEST JOBS - Dyrektor ds. Technicznych

2017-04-23

Management, Industry / Production

zachodniopomorskie, Goleniów

2017-04-17

Research and development, Engineering / Design

małopolskie, Nowy Sącz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć, co może dotyczyć na przykład; obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów, wykorzystywanych w przestrzeni biurowej, i wielu innych narzędzi pracy. Dyrektor koordynuje także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, z zakresu obsługi sprzętu i technologii, wykorzystywanych w firmie.


WYMAGANIA

Spośród licznych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora do spraw technicznych, potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane wykształcenie – obowiązkowo średnie techniczne, lecz preferowani są absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niemniej ważne jest posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi technicznej w firmach, obracających się w tej samej branży, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona ze sprzętem i technologią, obecną w firmie, ewentualnie posiadać stosowne certyfikaty, jeśli takie są w danym przypadku wymagane. Umiejętności analityczne i numeryczne, oraz obsługa komputera na poziomie zaawansowanym to równie oczywiste wymogi.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora ds. Technicznych jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem systemu komputerowego, częściowo zaś polegającą na bezpośrednim sprawdzaniu stanu technicznego i funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, znajdującego się w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku – zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowania i sprzęt.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od konkretnej firmy i sektora, w którym funkcjonuje.

NEWEST JOBS - Dyrektor ds. Technicznych

2017-04-25

Engineering / Design, Management

mazowieckie, Mińsk Mazowiecki
świętokrzyskie, Sandomierz
We recommend

2017-04-17

IT / Administration, Management

małopolskie, Krakow

2016-12-22

Public Administration / Civil Service, Management

dolnośląskie, Wrocław

2017-04-20

Engineering / Design, Management

podkarpackie, Rzeszów

2017-04-22

Management, Industry / Production

śląskie, Siewierz

2017-04-25

Management, Industry / Production

łódzkie, Łódź

2017-04-24

Management, Industry / Production

kujawsko-pomorskie, okolice Bydgoszczy
pomorskie, Gdynia

2017-04-21

Management, Industry / Production

mazowieckie, Warszawa

2016-12-30

Public Administration / Civil Service, Management

kujawsko-pomorskie, Włocławek

2017-04-13

Engineering / Design, Management

Węgry, Budapest

2017-04-25

Bulding / Geodesy, Engineering / Design

podlaskie, Białystok
wielkopolskie, Poznań

2017-04-24

Engineering / Design, Management

wielkopolskie, Czarnków
see more jobs for Dyrektor ds. Technicznych