Jobs and job offers on Praca.pl  
You are here:  Main page » Guides » List of positions » Management » Dyrektor ds. Technicznych

Dyrektor ds. Technicznych


NEWEST JOBS - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Dyrektor Handlowy
Hays Poland
yesterday

Management

dolnośląskie, Wrocław

 
 

We recommendKierownik Produkcji – Zakład Produkcji Mebli
Ultra Plus Sp. z o.o.
yesterday

Management, Industry / Production

dolnośląskie, Żarów

 
 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć, co może dotyczyć na przykład; obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów, wykorzystywanych w przestrzeni biurowej, i wielu innych narzędzi pracy. Dyrektor koordynuje także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, z zakresu obsługi sprzętu i technologii, wykorzystywanych w firmie.


WYMAGANIA

Spośród licznych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora do spraw technicznych, potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane wykształcenie – obowiązkowo średnie techniczne, lecz preferowani są absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niemniej ważne jest posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi technicznej w firmach, obracających się w tej samej branży, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona ze sprzętem i technologią, obecną w firmie, ewentualnie posiadać stosowne certyfikaty, jeśli takie są w danym przypadku wymagane. Umiejętności analityczne i numeryczne, oraz obsługa komputera na poziomie zaawansowanym to równie oczywiste wymogi.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora ds. Technicznych jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem systemu komputerowego, częściowo zaś polegającą na bezpośrednim sprawdzaniu stanu technicznego i funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, znajdującego się w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku – zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowania i sprzęt.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od konkretnej firmy i sektora, w którym funkcjonuje.

list of articles


NEWEST JOBS - DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

We recommendDyrektor ds. Inwestycji
2015-09-02

Bulding / Geodesy, Management, Real estates

wielkopolskie, Poznań

 
 

Dyrektor Pionu Usług Sieciowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
2015-09-02

Public Administration / Civil Service

mazowieckie, Radom

 
 

Dyrektor Sprzedaży CEE
Globetek Sp. z o.o.
2015-09-01

Engineering / Design, Management

śląskie, Katowice

 
 

Head of Electrical Department
Hays Poland
2015-08-31

Bulding / Geodesy, Power industry / Electronics

wielkopolskie, Poznań

 
 

Dyrektor Techniczny
Hays Poland
2015-08-31

Management, Industry / Production

mazowieckie, Płock

 
 

Dyrektor Działu Zakupów i Logistyki
Hays Poland
2015-08-31

Management

dolnośląskie, Wrocław

 
 

Dyrektor Sprzedaży
Hays Poland
2015-08-31

Management, Sales / Customer Service

kujawsko-pomorskie, Kujawsko-pomorskie

 
 

Kierownik Produkcji
Moltton Poland
2015-08-26

Engineering / Design, Management

śląskie, Sosnowiec

 
 

view more jobs for Dyrektor ds. Technicznych

PRACA.PL GUIDES

Search guide

CATEGORIES

 
 
 
 
Job  |  Terms & Conditions  |  Privacy policy  |  Help  |  Contact  |  About us  |  Advertise on Praca.pl  |  Are you hiring?  |  Partners  |  Pressroom  |  RSS  |  Widget with jobs

 

Copyright © 2003 - 2015 Praca.pl Ltd. Issue number: 2010 14911 / 2010. All rights reserved.Duplication, printing, copying or dissemination in any way of the information on Praca.pl is forbidden.

Jobs and job offers on Praca.pl