NEWEST JOBS - Dyrektor ds. Technicznych

2016-10-24

Engineering / Design, Management

kujawsko-pomorskie, Toruń

2016-10-24

Bulding / Geodesy, Engineering / Design

mazowieckie, Warszawa

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć, co może dotyczyć na przykład; obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów, wykorzystywanych w przestrzeni biurowej, i wielu innych narzędzi pracy. Dyrektor koordynuje także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, z zakresu obsługi sprzętu i technologii, wykorzystywanych w firmie.


WYMAGANIA

Spośród licznych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora do spraw technicznych, potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane wykształcenie – obowiązkowo średnie techniczne, lecz preferowani są absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niemniej ważne jest posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi technicznej w firmach, obracających się w tej samej branży, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona ze sprzętem i technologią, obecną w firmie, ewentualnie posiadać stosowne certyfikaty, jeśli takie są w danym przypadku wymagane. Umiejętności analityczne i numeryczne, oraz obsługa komputera na poziomie zaawansowanym to równie oczywiste wymogi.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora ds. Technicznych jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem systemu komputerowego, częściowo zaś polegającą na bezpośrednim sprawdzaniu stanu technicznego i funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, znajdującego się w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku – zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowania i sprzęt.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od konkretnej firmy i sektora, w którym funkcjonuje.

NEWEST JOBS - Dyrektor ds. Technicznych

małopolskie, Bochnia
We recommend
łódzkie, Łódź

2016-10-20

Management, Industry / Production

Niemcy, Niemcy

2016-10-21

Management, Industry / Production

dolnośląskie, Wrocław

2016-10-19

Management, Industry / Production

śląskie, Gliwice

today

Engineering / Design, Management

śląskie, Woj. małopolskie

2016-10-14

Management, Industry / Production

mazowieckie, Warszawa

2016-10-11

Engineering / Design, Management

warmińsko-mazurskie, Olsztyn
lubuskie, Zielona Góra

2016-10-21

Management, Industry / Production

łódzkie

2016-10-14

Management, Industry / Production

małopolskie, Bochnia

today

Engineering / Design, Management

łódzkie

2016-10-20

Management, Sales / Customer Service

dolnośląskie, Wrocław

2016-10-19

Management, Sales / Customer Service

pomorskie

2016-10-16

Engineering / Design, Management

dolnośląskie, Okolice Katowic
see more jobs for Dyrektor ds. Technicznych