NEWEST JOBS - Dyrektor ds. Technicznych

2017-03-21

Engineering / Design, Management

wielkopolskie, Czarnków

today

Engineering / Design, Management

mazowieckie, Warszawa

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć, co może dotyczyć na przykład; obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów, wykorzystywanych w przestrzeni biurowej, i wielu innych narzędzi pracy. Dyrektor koordynuje także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, z zakresu obsługi sprzętu i technologii, wykorzystywanych w firmie.


WYMAGANIA

Spośród licznych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora do spraw technicznych, potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane wykształcenie – obowiązkowo średnie techniczne, lecz preferowani są absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niemniej ważne jest posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi technicznej w firmach, obracających się w tej samej branży, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona ze sprzętem i technologią, obecną w firmie, ewentualnie posiadać stosowne certyfikaty, jeśli takie są w danym przypadku wymagane. Umiejętności analityczne i numeryczne, oraz obsługa komputera na poziomie zaawansowanym to równie oczywiste wymogi.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora ds. Technicznych jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem systemu komputerowego, częściowo zaś polegającą na bezpośrednim sprawdzaniu stanu technicznego i funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, znajdującego się w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku – zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowania i sprzęt.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od konkretnej firmy i sektora, w którym funkcjonuje.

NEWEST JOBS - Dyrektor ds. Technicznych

wielkopolskie, Jelonek
mazowieckie, Warszawa
mazowieckie, Warszawa

2017-03-20

Management, Logistics / Distribution, Purchasing

opolskie, Opole

2016-12-22

Public Administration / Civil Service, Management

dolnośląskie, Wrocław

2017-03-21

Management, Industry / Production

podkarpackie, Ropczyce

2017-03-20

Engineering / Design, Management

wielkopolskie, okolice Poznania
wielkopolskie, Poznań

2017-03-20

Engineering / Design, Management

16 regions

2017-03-16

Management, Marketing / Advertising / PR

wielkopolskie
świętokrzyskie, Sandomierz
We recommend

2017-03-17

Management, Logistics / Distribution

śląskie, Tarnowskie Góry

2016-12-30

Public Administration / Civil Service, Management

kujawsko-pomorskie, Włocławek
małopolskie
małopolskie

2017-03-20

Management, Sales / Customer Service

śląskie, Gliwice
see more jobs for Dyrektor ds. Technicznych