Zasiłek chorobowy – sprawdź, czy ci się należy 2013-01-14

Posiadasz ubezpieczenie zdrowotne? Wypadek w pracy, choroba zawodowa lub inne przyczyny sprawiły, że nie jesteś zdolny do pracy? Poniżej dowiesz się, czy możesz wystąpić o zasiłek chorobowy oraz jak wyliczyć jego wysokość.

 

Duchowni, rolnicy, senatorowie. Oni mogą ubiegać się o zasiłek

 

Zasiłek chorobowy wynikający z ubezpieczenia chorobowego przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych. O to świadczenie mogą się również ubiegać osoby, które wykonują swoją pracę w ramach umowy agencyjnej oraz umowy – zlecenia. Zasiłek chorobowy przysługuje również duchownym.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, który przyznawany jest, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu wypadku w pracy lub też choroby zawodowej przysługuje wspomnianym wyżej grupom pracowników. Dodatkowo zaś mogą go pobierać m.in. celnicy, osoby posiadające stypendia sportowe oraz posłowie i senatorowie. Jednak zarówno sportowcom, jak i politykom jest on przyznawany w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

 

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

 

Istnieją jednak sytuacje, w których zasiłek chorobowy nie przysługuje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych precyzuje listę sytuacji, w których nie ma możliwości przyznania tego świadczenia. Zasiłek chorobowy nie zostanie wypłacony w trakcie trwania urlopu bezpłatnego oraz wychowawczego, w trakcie odbywania przez wnioskodawcę kary pozbawienia wolności. Przyczyną niewypłacenia zasiłku może być również niezdolność do pracy, która wyniknęła z umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. Przez pierwsze pięć dni nie dostanie również wsparcia finansowego osoba, u której stwierdzono, że niezdolność do pracy wyniknęła z powodu nadużycia alkoholu. Prawo precyzuje również, że zasiłku nie mogą pobierać osoby, którym zostało udowodnione posługiwanie się sfałszowanym zwolnieniem lekarskim lub też wykonywanie pracy zarobkowej w trakcie trwania tego zwolnienia.

 

Czytaj także: Prawa młodych mam

Read also:

Comment