Similar jobs

Pracownik w w w Wydziale Monitorowania i Zabezpieczeń

Narodowy Bank Polski

Warszawa

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydata do pracy

w Wydziale Monitorowania i Zabezpieczeń


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • rekomendowanie zabezpieczeń teleinformatycznych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń i podatności eksploatowanych systemów teleinformatycznych,
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu wytycznych do polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • opracowanie i nadzór nad wykonywaniem testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • współpraca z administratorami eksploatowanych systemów teleinformatycznych.

 

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka, elektronika
  lub pokrewne.
Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:
 • doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych na stanowiskach związanych
  z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • doświadczenie w administrowaniu wybranymi systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość na poziomie administracyjnym zagadnień sieciowych, systemów operacyjnych,
 • znajomość protokołów sieciowych,
 • programowanie w wybranych językach skryptowych,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem testów bezpieczeństwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do pracy pod presją czasu.
Dodatkowymi atutami będą:
 • potwierdzona certyfikatem znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych,
 • posiadanie innych certyfikatów bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość wybranej metodyki prowadzenia projektów,
 • znajomość wybranego środowiska rozwoju oprogramowania.

Get to know the position: Pracownik ds. Ochrony Danych

Zadaniem Pracownika ds. Ochrony Danych jest odpowiednie zabezpieczenie przed wyciekiem wszelkich informacji dotyczących firmy i jej działania. Informacje te obejmują dane osobowe pracowników zatrudnionych w firmie, dane klientów, informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, plany działania i rozwoju, projekty, analizy i inne. Wydostanie się poza firmę tajnych i poufnych danych mogłoby doprowadzić do wielu negatywnych skutków, ...

Attach files to the application

Apply using your profile
Profile not filledFill in

File size 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Additional information (expandcollapse)

required fields

Sending

Drop the file in the filed to add it

Hiring on praca.pl