Similar Jobs

Specjalista ds. BHP

Praca.pl client

Mińsk Mazowiecki

Ogłoszenie numer: 1558000, from 2017-03-20

Praca.pl client

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Location: mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Reference No.:: SBHP/02/17

 

Job description

 • Realizacja zadań i procedur wynikających z przepisów bhp,
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami, udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu bhp,
 • Kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp w firmie,
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego oraz nadzór nad dokumentacją z zakresu bhp,
 • Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami i procedury wynikające z przepisów ochrony środowiska,
 • Przeprowadzanie analiz i udział w ocenie ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników i podwykonawców z zakresu bhp,
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu BHP,
 • Współpraca z powiązanymi instytucjami zewnętrznymi,
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla całej organizacji,
 • Opracowuje założenia oraz nadzoruje realizację budżetu działu BHP i OŚ.

Requirements

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Uprawnienia w zakresie BHP,
 • Aktualne szkolenie okresowe dla służb BHP,
 • Znajomość przepisów BHP i umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i prawa pracy,
 • Min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dokładność i samodzielność,
 • Nastawienie na realizację celów.

We offer

 • Umowę o pracę,
 • Rozwój zawodowy w profesjonalnie zarządzanej firmie w oparciu o międzynarodowe standardy,
 • Miłą atmosferę oraz warunki pracy motywujące do osiągania jak najlepszych rezultatów.
Please add the following clause: I agree to the processing of my personal data contained in my job offer for the needs of the recruitment process (pursuant to the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, unified text, Journal of Laws 2016, item 922 with later changes). I also state that I was advised of the fact that giving personal data is voluntary and that I have the right to access and correct the content of my data.

Get to know the position: Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...

Attach files to the application

Apply using your profile
Profile not filledFill in

File size 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Additional information (expandcollapse)

- Required fields

Sending

Drop the file in the filed to add it

Hiring on praca.pl