Główny specjalista

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gdańsk

274 dni temu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 11706

Warunki pracy

praca w siedzibie Zarządu - III. piętro, obecność wind, narzędzie i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • przygotowuje i opracowuje, we współpracy z innymi osobami Zespołu i właściwymi komórkami organizacyjnymi, wszelkich wymaganych dokumentów, sprawozdań i raportów
 • uczestniczy w pracach przy opracowywaniu i aktualizowaniu planów płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu zamówień publicznych projektów
 • uczestniczy w opracowaniu umów oraz zmian w wykonywaniu umów, przy współpracy innych komórek organizacyjnych oraz radcy prawnego
 • prowadzi ewidencję spraw i potrzwb związanych z projektami w celach sprawozdawczych, analitycznych, kontrolnych i archiwizacyjnych
 • uczestniczy w pracahc związanych z terminarzem, organizacją spotkań, narad koordynacyjnych dotyczących projektów oraz przy protokołowaniu ustaleń wynikających ze spotkań/narad, we współpracy z innymi osobami jednostki i właściwymi komórkami organizacyjnymi
 • uczestniczy w pracach związanych z prowadzeniem postępowań przetargowych w zakresie spraw merytorycznych
 • uczestniczy w pracach związnych z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, we wspólpracy z innymi osobami jednostki i właściwymi komórkami organizacyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i/lub realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE
 • znajomość specyfiki realizacji projektów wspólfinansowanych dotacjami UE, NFOŚiGW
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wkorzystania do wykonywania zadań
 • znajomość pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i innych osób, umiejętność pracy w sytuacji stresowej oraz elastycznego dostosowywania się do pracy o zmiennym natężeniu, zdolności analityczne, zdolność do kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym , umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość procesu inwestycyjnego
 • doświadczenie w pracy/współpracy w administracji publicznej
 • doświadczenie w opracowywaniu analiz i/lub studiów wykonalności

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl