Informatyk w Wydziale Wspomagającym
pl / en

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...

Oferta pracy, której szukasz jest nieaktualna

Zobacz podobne, aktualne ogłoszenia

pomorskie, Gdańsk

wczoraj

Informatyka / Administracja

pomorskie, Gdańsk
Polecamy

wczoraj

Informatyka / Administracja

pomorskie, Gdansk

wczoraj

Informatyka / Administracja

pomorskie, Gdańsk
Polecamy

2016-06-29

Informatyka / Administracja

pomorskie, Gdansk

Informatyk w Wydziale Wspomagającym- Ogłoszenie archiwalne

Praca Komenda Miejska Policji w Gdańsku / Administracja publiczna / Służba cywilna / Informatyka / Administracja / pomorskie / Gdańsk

Prosimy nie odpowiadać na poniższe ogłoszenie, gdyż z całą pewnością nie jest ono aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z profilem danego pracodawcy.

 • Ogłoszenie nr: 177760
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 lutego 2016 r.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych, zarządzanie infrastrukturą sieci komputerowej oraz instalacja i bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach,
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania, który jest wykorzystywany do przetwarzania informacji niejawnych celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania dokumentacji i danych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających pracę użytkowników KMP w Gdańsku i jednostek podległych,
 • eksploatacja i administrowanie wdrożonych systemów informatycznych w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów informatycznych w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim,
  - wyjazdy służbowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - długotrwała praca przy monitorze ekranowym,
  - bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów,
  - potencjalne czynniki niebezpieczne: przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, naturalne i sztuczne oświetlenie
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie technik - informatyk
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z siecią komputerową (znajomość podstaw protokołu TCP/IP, sieci LAN/WAN)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną,
  • skuteczna obsługa systemów informatycznych z poziomu administratora,
  • znajomość zagadnień polityki bezpieczeństwa informacji od strony informatycznej,
  • rzetelność, terminowość, dyspozycyjność,
  • znajomość pakietu Microsoft Office oraz Libre Office umożliwiająca doraźną pomoc użytkownikowi
wymagania dodatkowe
 • uprawnienia SEP "E"
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ISO/OSI, podstawowa znajomość programu CorelDraw,
 • odporność na stres

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów