Informatyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opole

8 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 20553

Warunki pracy

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Praca w terenie
(9 oddziałów terenowych). Gotowość do krajowych wyjazdów. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.
Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

Zakres zadań

 • administrowanie serwerami i systemami informatycznymi urzędu, instalacja oprogramowania na serwerach, nadawanie uprawnień do systemów informatycznych WIORiN w Opolu,
 • wykonywanie i ewidencjonowanie kopii bezpieczeństwa serwerów w celu zapewnienia odtworzenia danych po ewentualnej awarii systemu informatycznego,
 • monitorowanie oprogramowania antywirusowego i ochrona cyberprzestrzeni,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej,
 • instalowanie i konfigurowanie nowych komputerów, drukarek oraz innego sprzętu komputerowego,
 • bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i obsługi oprogramowania,
 • nadzór nad legalnością oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji,
 • administrowanie siecią komputerową, sprawowanie nadzoru nad podpisami elektronicznymi, certyfikatami,
 • nadzór nad umowami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych (Internet, telefony stacjonarne, telefony GSM),
 • administrowanie stroną internetową Inspektoratu oraz BIP, platformą ePUAP oraz Opolską Platformą Cyfrowy Urząd.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • najomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość przepisów KPA,
 • dobra znajomość DNS oraz DHCP,
 • dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN,VPN,
 • znajomość platformy ePUAP,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym rozumieć dokumentację techniczną,
 • znajomość MySQL,
 • znajomość zagadnień związanych z kopiami bezpieczeństwa,
 • dobra znajomość administracji systemami z rodziny Windows,
 • dobra znajomość administracji systemami serwerowymi Linux,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość Microsoft Outlook,
 • znajomość technologii wirtualizacji,
 • dobra orientacja w produktach branży informatycznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • rzetelność,
 • terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ról Windows Server,
 • znajomość MS SQL Server,
 • znajomość phpMy Admin,
 • znajomość programu Płatnik,
 • znajomość oprogramowania z linii Progman,
 • doświadczenie w pracy z macierzami dyskowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wrocławska 172
  45-835 Opole
  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Informatyka”

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

  Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
  Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

  Rekrutują z Praca.pl