Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku

Olecko

64 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 19490

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu oleckiego i gołdapskiego – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,
- praca na 1 piętrze w budynku, w którym jest brak dostępu dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych
 • przygotowywania projektów: pism, postanowień, decyzji,
 • dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
 • przyjmowanie stron
 • gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe budowlane i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie

 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zdolność analitycznego myślenia
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Rekrutują z Praca.pl