Podobne oferty pracy

Inspektor

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - 8 godzin.

Zakres zadań

 • Prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie sporządzania dokumentów zgłoszeniowych ZUS dotyczących całego garnizonu warmińsko-mazurskiego Policji w celu wysyłki elektronicznej do ZUS-u;
 • Uzgadnianie i sporządzanie w programie Płatnik dokumentów rozliczeniowych ZUS dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych garnizonu warmińsko-mazurskiego Policji w celu odprowadzenia na rachunki bankowe ZUS składek społecznych, zdrowotnych i na Fundusz Pracy oraz przesłania elektronicznego dokumentów rozliczeniowych;
 • Sporządzanie w programie Płatnik dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS dotyczących funkcjonariuszy odchodzących ze służby bez uprawnień do emerytury, renty resortowej w celu odprowadzenia na rachunki bankowe ZUS należnych składek emerytalnych, rentowych i na Funduszu Pracy oraz przesłania elektronicznego sporządzonych dokumentów do ZUS-u
 • Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazanych przez płatnika w poprzednich latach ,w celu usunięcia błędów zgłaszanych przez ZUS;
 • Wykonywanie i wydanie raportów miesięcznych ubezpieczonego /RMUA/, w celu przekazania ich byłym funkcjonariuszom i udokumentowania składek ZUS , w celach emerytalnych i rentowych;
 • Wystawianie zaświadczeń i wydanie raportów RMUA funkcjonariuszom pobierającym świadczenia roczne w celu potwierdzenia odprowadzenia składek zdrowotnych z w.w. tytułu i ujęcia składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym;
 • Redagowanie zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania rozszerzonego wyjaśnienia przepisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167)
 • znajomość ustawy o Policji, o finansach publicznych, przepisów z zakresu ZUS.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego;
 • obsługa programu Płatnik;
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnychoznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • referencje;
 • zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem inspektor do spraw rozliczeń zus w Wydziale Finansów KWP w Olsztynie - nr ogłoszenia 9032.

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...

  Rekrutują z Praca.pl