Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Kraków

67 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie o małej powierzchni, mieszczące się w budynku E na pierwszym piętrze - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu: brak zewnętrznego podjazdu dla wózków inwalidzkich, wąskie ciągi komunikacyjne, ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner, fax. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności operatora w systemie IntraDok, w tym ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących; przyjmowanie i ekspediowanie dokumentacji wytworzonej w wydziale, także przy użyciu poczty elektronicznej,
 • ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz dokonywanie w tym zakresie odpowiednich zapisów w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP),
 • organizowanie prawidłowego funkcjonowania podręcznego archiwum wydziału,
 • prowadzenie dokumentacji pomocniczej z zakresu profilaktyki medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dotyczącej funkcjonariuszy i pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • łatwość komunikowania się i nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów i procedur.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemu IntraDok,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wiedza z zakresu znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • praca w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjno-biurową,
 • znajomość zasad profesjonalnej obsługi interesantów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl