Podobne oferty pracy

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Giżycko

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 19051

Warunki pracy

Praca 8 godzin, praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin

Zakres zadań

 • rejestracja, aktualizacja w systemie elektronicznym rejestru spraw o wykroczenia czynności w sprawach o wykroczenia w postępowaniach zwyczajnych oraz postępowaniach szczególnych
 • wprowadzanie do elektronicznego rejestru spraw o wykroczenia danych dotyczących wyroków sądów, oskarżycieli publicznych, stosowanych środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenie teczki wyroków sądowych
 • kompletowanie (pieczątki, wymagane zwrotne potwierdzenia odbioru pism przez osoby pokrzywdzone i zawiadamiające wydruki), przekazywanie akt czynności w sprawach o wykroczenia zakończonych wnioskiem o ukaranie do sądu
 • prowadzenie zbioru wniosków o ukaranie kierowanych do sądów w układzie chronologicznym
 • sporządzanie i wprowadzanie zestawień statystycznych dotyczących zagadnienia wykroczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzorowanie brakowania akt BC w KPP w Giżycku
 • prowadzenie składnicy akt, przyjmowanie, udostępnianie akt w resorcie i poza resortem, szkolenia, kwerendy archiwalne i inną korespondencję oraz przygotowywanie sprawozdania dotyczącego archiwum
 • sprawowanie nadzoru i udzielanie merytorycznej pomocy prowadzącym sekretariaty KPP w Giżycku w zakresie archiwizowania, przekazywania i przyjmowania akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego. Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu/stażu/praktyk/wolontariatu),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Giżycku
  ul. 1 -go Maja 26
  11-500 Giżycko
  z dopiskiem oferta pracy na stanowisku inspektora ds. wykroczeń

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl