Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

93 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 19065

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. W budynku brak pomieszczeń biurowych oraz higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózkach inwalidzkich.
Naturalne i sztuczne oświetlenie.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
2.465,97 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Koordynowanie i nadzorowanie wyjazdów z wykorzystaniem służbowego sprzętu transportowego na rzecz KWP w Szczecinie i innych jednostek Policji
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników Zespołu Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z obrotu materiałów pędnych i smarów komórek KWP w Szczecinie oraz zestawień zużytego paliwa do sprawozdania z ochrony środowiska
 • Sporządzanie dokumentacji o pracy pracowników Garaży KWP w Szczecinie dla Wydziału Finansów w zakresie niezbędnym do naliczeń płac i premii (prowadzenie ewidencji nadgodzin, urlopów i zwolnień lekarskich)
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów znajdujących się na stanie Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie, tj:
 • - książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • - rozliczanie miesięcznego zużycia materiałów pędnych i smarów w książkach kontroli pracy pojazdów będących w użytkowaniu Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Uczestnictwo w pracach komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Transportu między innymi: inwentaryzacyjnych, zdawczo-odbiorczych oraz innych komisjach doraźnych powoływanych według potrzeb wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Rekrutują z Praca.pl