Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 19065

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. W budynku brak pomieszczeń biurowych oraz higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózkach inwalidzkich.
Naturalne i sztuczne oświetlenie.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
2.465,97 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Koordynowanie i nadzorowanie wyjazdów z wykorzystaniem służbowego sprzętu transportowego na rzecz KWP w Szczecinie i innych jednostek Policji
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników Zespołu Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z obrotu materiałów pędnych i smarów komórek KWP w Szczecinie oraz zestawień zużytego paliwa do sprawozdania z ochrony środowiska
 • Sporządzanie dokumentacji o pracy pracowników Garaży KWP w Szczecinie dla Wydziału Finansów w zakresie niezbędnym do naliczeń płac i premii (prowadzenie ewidencji nadgodzin, urlopów i zwolnień lekarskich)
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z eksploatacją pojazdów znajdujących się na stanie Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie, tj:
 • - książki ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • - rozliczanie miesięcznego zużycia materiałów pędnych i smarów w książkach kontroli pracy pojazdów będących w użytkowaniu Garaży Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Uczestnictwo w pracach komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Transportu między innymi: inwentaryzacyjnych, zdawczo-odbiorczych oraz innych komisjach doraźnych powoływanych według potrzeb wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Małopolska 47, pok.2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 32/2017”

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl