Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Kraków

31 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 22656

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze . Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem - brak podjazdu, brak windy z automatyczna obsługą.
Praca biurowa w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, fax, niszczarka). Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • przygotowywanie danych do prowadzenia spraw w zakresie administrowania mieniem stałym i ruchomym,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci teleinformatycznej,
 • zabezpieczenie obiektów i majątku przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami,
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw,
 • wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy - prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • prawo jazdy Kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • rzetelność i terminowość,
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl