Kierownik Sekcji Przygotowania Inwestycji w Departamencie Inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

795 dni temu


Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi PSE S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko:


Kierownik Sekcji Przygotowania Inwestycji w Departamencie Inwestycji

Nr Ref.: DI/SP/K/01-16

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • koordynowanie i ocenianie rezultatów wykonywanych przez pracowników Sekcji zadań;
 • wyznaczanie kierunków działań Sekcji i identyfikowanie potrzeb informacyjnych w zakresie procedury administracyjnej wydawanych decyzji formalno-prawnych oraz planowania przestrzennego dla inwestycji infrastrukturalnych;
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, organizacji ekologicznych oraz ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego w zakresie formalno-prawnego przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych;
 • zapewnienie odpowiedniej jakości prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji PSE S.A. w szczególności poprzez opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i KIP, weryfikowanie poprawności przygotowania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • analizowanie i przygotowywanie opinii dotyczących aspektów formalno-prawnych dla zadań inwestycyjnych;
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w ramach Departamentu zarówno w Siedzibie Spółki jak i przy realizacji inwestycji;
 • monitorowanie w ramach Departamentu spraw dotyczących pozyskiwania decyzji administracyjnych, w szczególności o środowiskowych uwarunkowaniach i przygotowania niezbędnej dokumentacji;
 • monitorowania zmian przepisów prawa dotyczących przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań komunikacji społecznej przy realizacji inwestycji.
Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe – preferowana specjalizacja z ochrony środowiska;
 • 4 – letnie doświadczenie w kierowaniu/ koordynowaniu  zespołem pracowników;
 • znajomość rozwiązań prawnych dotyczących kwestii środowiskowych i lokalizowania inwestycji infrastrukturalnych;
 • umiejętność działania w systemie zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001;
 • doświadczenie w weryfikacji lub/i opracowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • bardzo dobra znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego;
 • umiejętność pracy w systemie projektowym;
 • biegła znajomość programów pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków;
 • sumienność, rzetelność, dokładność.

 

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Inwestycji Finansowych

Kierownik do spraw inwestycji finansowych to osoba, której działania mają na celu maksymalizację zysku z prowadzonych inwestycji finansowych. Kierownik podejmuje strategiczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa decyzje, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia opracowuje taktykę inwestycyjną i sprawuje nadzór nad jej poprawną realizacją. Jak w przypadku siostrzanych stanowisk kierowniczych także dział inwestycji ...
Kierownik ds. Inwestycji Finansowych Praca Kierownik ds. Inwestycji Finansowych

Rekrutują z Praca.pl