Koordynator projektu PFRON

Fundacja Wspólnota Nadziei

Więckowice k/Zabierzowa i Kraków

10 dni temu

Ogłoszenie numer: 1916882, z dnia 2018-02-14

Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei działająca na rzecz osób niepełnosprawnych poszukuje koordynatora projektu pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu." współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 01.04.2018 – 31.03.2021 r. Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności dorosłych osób z autyzmem.

Koordynator projektu PFRON

Miejsce pracy: małopolskie / Więckowice k/Zabierzowa i Kraków

 

Opis stanowiska

 • bieżące koordynowanie działań organizacyjno – administracyjnych i promocyjnych,
 • prowadzenie i koordynacja działań rekrutacyjnych,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie harmonogramów pracy terapeutów,
 • nadzorowanie pracy personelu projektu,
 • realizacja zamówień i zakupów,
 • opracowanie sprawozdań z realizacji projektu w zakresie merytorycznym,
 • bieżąca współpraca ze specjalistą ds. rozliczeń finansowych projektu,
 • analiza, planowanie i monitorowanie postępu finansowego,
 • współpraca z placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z PFRON.

Wymagania

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów (potwierdzone zaświadczeniem, świadectwem pracy lub innym dokumentem),
 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • znajomość zagadnień dot. organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość dalszej współpracy po zakończeniu realizacji trzyletniego projektu,
 • możliwość wzięcia udziału w dodatkowych projektach realizowanych przez Fundację.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca 2018 r.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ" lub na adres:

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17,
32 – 082 Bolechowice

 

Jako temat wiadomości lub na kopercie proszę wpisać: koordynator projektu PFRON.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

Fundacja Wspólnota Nadziei

Poznaj stanowisko: Koordynator Projektu

Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem na wyznaczonym obszarze. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych ...
Koordynator Projektu Praca Koordynator Projektu

Rekrutują z Praca.pl