Młodszy bibliotekarz/starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników w języku japońskim

Biblioteka Narodowa

176 dni

Warszawa


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego bibliotekarza/starszego bibliotekarza w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników w języku japońskim

 

Rekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego bibliotekarza w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników w języku japońskim


Miejsce pracy: Warszawa


 

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,

 • bardzo dobrej znajomości języka japońskiego,

 • znajomości instytucji polonijnych,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,

 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (<zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012 r.),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek opublikowanych po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),

 • bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21.

Zakres obowiązków:
 • katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych,

 • tworzenie i modyfikacja rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych,

 • wyszukiwanie i rejestrowanie poloników zagranicznych,

 • tworzenie bibliografii specjalnych,

 • współpraca z instytucjami polskimi, polonijnymi i zagranicznymi w celu uzyskania informacji o polonikach.

Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.

Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 2 900 zł (młodszy bibliotekarz) - 3 200 zł (starszy bibliotekarz).

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926)

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...

Rekrutują z Praca.pl