NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor ds. Technicznych

wielkopolskie, Poznań

2016-07-15

Kadra zarządzająca

małopolskie, Bochnia

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć, co może dotyczyć na przykład; obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów, wykorzystywanych w przestrzeni biurowej, i wielu innych narzędzi pracy. Dyrektor koordynuje także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, z zakresu obsługi sprzętu i technologii, wykorzystywanych w firmie.


WYMAGANIA

Spośród licznych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora do spraw technicznych, potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane wykształcenie – obowiązkowo średnie techniczne, lecz preferowani są absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niemniej ważne jest posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi technicznej w firmach, obracających się w tej samej branży, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona ze sprzętem i technologią, obecną w firmie, ewentualnie posiadać stosowne certyfikaty, jeśli takie są w danym przypadku wymagane. Umiejętności analityczne i numeryczne, oraz obsługa komputera na poziomie zaawansowanym to równie oczywiste wymogi.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora ds. Technicznych jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem systemu komputerowego, częściowo zaś polegającą na bezpośrednim sprawdzaniu stanu technicznego i funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, znajdującego się w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku – zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowania i sprzęt.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od konkretnej firmy i sektora, w którym funkcjonuje.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor ds. Technicznych

2016-07-19

Kadra zarządzająca, Serwis / Technika / Montaż

małopolskie, Kraków

2016-07-22

Kadra zarządzająca, Marketing / Reklama / PR

16 regionów

2016-07-14

Kadra zarządzająca, Sprzedaż / Obsługa klienta

mazowieckie, Warszawa

2016-07-21

Kadra zarządzająca, Sprzedaż / Obsługa klienta

mazowieckie, Płock

2016-07-12

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

dolnośląskie, Wrocław

2016-07-22

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

wielkopolskie, Poznań

2016-07-13

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

dolnośląskie, Wrocław

2016-07-14

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

małopolskie, Kraków

dziś

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

pomorskie

wczoraj

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

małopolskie, Bochnia

2016-07-22

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

małopolskie, Bochnia

2016-07-14

Inżynieria / Projektowanie, Kadra zarządzająca

warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Kierownik Produkcji Klient portalu Praca.pl

2016-07-19

Inżynieria / Projektowanie, Kadra zarządzająca

mazowieckie, Warka

2016-07-16

Kadra zarządzająca

świętokrzyskie

2016-07-12

Energetyka / Elektronika, Kadra zarządzająca

dolnośląskie, Wrocław

2016-07-22

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

łódzkie
zobacz więcej ofert pracy dla Dyrektor ds. Technicznych