NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor ds. Technicznych

2016-11-28

Kadra zarządzająca

mazowieckie, Warszawa

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dyrektor do spraw technicznych kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych, którego obowiązki są ściśle uzależnione od rodzaju działalności, jaką dana firma prowadzi. Dyrektor opracowuje procedury wewnętrzne, mające zmaksymalizować efektywność i wydajność prac podległego personelu, a także kontroluje ich skuteczność. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje i koordynuje całokształt procesów, związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć, co może dotyczyć na przykład; obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów, wykorzystywanych w przestrzeni biurowej, i wielu innych narzędzi pracy. Dyrektor koordynuje także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, z zakresu obsługi sprzętu i technologii, wykorzystywanych w firmie.


WYMAGANIA

Spośród licznych wymagań, stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora do spraw technicznych, potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na posiadane wykształcenie – obowiązkowo średnie techniczne, lecz preferowani są absolwenci wyższych uczelni technicznych. Niemniej ważne jest posiadanie doświadczenia w zakresie obsługi technicznej w firmach, obracających się w tej samej branży, w tym na stanowisku kierowniczym. Charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizowania pracy własnej i podległego personelu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona ze sprzętem i technologią, obecną w firmie, ewentualnie posiadać stosowne certyfikaty, jeśli takie są w danym przypadku wymagane. Umiejętności analityczne i numeryczne, oraz obsługa komputera na poziomie zaawansowanym to równie oczywiste wymogi.


WARUNKI PRACY

Praca dyrektora ds. Technicznych jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem systemu komputerowego, częściowo zaś polegającą na bezpośrednim sprawdzaniu stanu technicznego i funkcjonowania sprzętu i oprogramowania, znajdującego się w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu branżach i sektorach rynku – zwłaszcza tam, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowania i sprzęt.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku sięgają kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od konkretnej firmy i sektora, w którym funkcjonuje.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dyrektor ds. Technicznych

Białoruś, Mińsk
mazowieckie, Warszawa

2016-12-07

Kadra zarządzająca, Zakupy

kujawsko-pomorskie, Północna Polska
opolskie, Opole

2016-12-05

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

dolnośląskie, Wrocław

2016-12-08

Administracja publiczna / Służba cywilna

dolnośląskie, Wrocław

2016-12-05

Inżynieria / Projektowanie, Kadra zarządzająca

pomorskie, Kartuzy

2016-11-26

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

śląskie, Woj. małopolskie

2016-12-01

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

świętokrzyskie, Sandomierz

2016-11-29

Kadra zarządzająca, Sprzedaż / Obsługa klienta

pomorskie, Trójmiasto

2016-12-05

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

łódzkie, Łódź

2016-12-02

Badania i rozwój, Kadra zarządzająca

mazowieckie, Ostrów Mazowiecka

2016-11-30

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

dolnośląskie, Okolice Katowic

2016-11-30

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

świętokrzyskie, Woj. świętokrzyskie (Północna część)

2016-12-07

Kadra zarządzająca, Przemysł / Produkcja

śląskie, Sosnowiec
zobacz więcej ofert pracy dla Dyrektor ds. Technicznych