NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Technolog

śląskie
kujawsko-pomorskie, Toruń

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego przeprowadzania kontroli technicznych i prac naprawczych, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Osoba obsadzona na tym stanowisku sporządza i porządkuje dokumentację techniczną, a także koordynuje ewentualne roszczenia w zakresie napraw gwarancyjnych i zwrotu wadliwego sprzętu lub oprogramowania. Technolog jest zaangażowany we wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, jakich spodziewać się mogą osoby zainteresowane stanowiskiem technologa w dużym przedsiębiorstwie, szczególnie istotnym jest wymóg posiadania wyższego wykształcenia technicznego, zdobytego na kierunku stosownym do rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Ponadto, potencjalni pracodawcy preferują osoby, legitymujące się wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznej obsługi przedsiębiorstw, oraz wdrażaniu nowych technologii na ich terenie. Od osób zatrudnionych w tym charakterze wymaga się cech personalnych, umożliwiających efektywną pracę w zespole, a także dużego zaangażowania w wypełnianiu powierzonych obowiązków, których poprawne realizowanie może wpływać na bezpieczeństwo i wydajność pracy wszystkich osób zatrudnionych w firmie.


WARUNKI PRACY

Praca technologa jest pracą częściowo realizowaną za pośrednictwem systemu komputerowego, a częściowo, w zależności od charakteru działalności firmy, także na terenie hali produkcyjnej lub innej przestrzeni, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko specjalisty technologa funkcjonuje przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się przeważnie na poziomie 3000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Technolog

mazowieckie, Glina
dolnośląskie, Wrocław
pomorskie, Wejherowo

2016-08-23

Inżynieria / Projektowanie, Przemysł / Produkcja

wielkopolskie, Złotniki k. Poznania
wielkopolskie, Poznań

2016-08-20

Przemysł / Produkcja

wielkopolskie, Poznań
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
pomorskie, Gdańsk
zachodniopomorskie, Szczecin

2016-08-20

Przemysł / Produkcja

pomorskie, Gdańsk

2016-08-20

Przemysł / Produkcja

zachodniopomorskie, Szczecin

2016-08-20

Przemysł / Produkcja

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

2016-08-19

Przemysł / Produkcja

małopolskie, Kraków

2016-08-16

Przemysł / Produkcja

podkarpackie, Rzeszów

2016-08-14

Inżynieria / Projektowanie, Przemysł / Produkcja

wielkopolskie, Gniezno
podlaskie, podlaskie

2016-08-14

Przemysł / Produkcja

wielkopolskie, Poznań
zobacz więcej ofert pracy dla Technolog