Assessment center, czyli wyższy stopień oceny 2012-12-21

Zostałeś zaproszony na assessment center? Nie wiesz, czego możesz się spodziewać? Im więcej dowiesz się o tej metodzie rekrutowania pracowników, tym bardziej zwiększysz sobie szansę na pozytywne zaprezentowanie swojej kandydatury.


 

Więcej niż rozmowa


Mimo rosnącej popularności tej metody, wciąż cześć pracowników nie jest pewna swojej wiedzy na temat tego 

narzędzia rekrutacji. Assessment center nie jest typową rozmową rekrutacyjną. Przede wszystkim trwa dużo dłużej,
zazwyczaj kilka godzin. Ten wydłużony czas jest potrzebny nie po to, by zadawać standardowe rekrutacyjne pytania, ale by dać kandydatowi szansę na zaprezentowanie się podczas wykonywania różnorodnych zadań. Jego zachowaniom, reakcjom, sposobom argumentowania przyglądają się specjaliści, którzy jednocześnie tworzą ocenę każdego uczestnika assessment center. Warto również zwrócić uwagę, że assessment center jest przeprowadzane w kilkuosobowej grupie innych kandydatów. To bardzo ważne, bo specjalnie stworzone na potrzeby takiej rekrutacji zadania mają również pomóc w ocenie jakości współpracy w grupie, umiejętności zarządzania (w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze) czy bronienia i argumentowania swoich racji.

Zarówno kandydaci, jak i specjaliści ich oceniający wcielają się w różnego typu role, odzwierciedlające sytuacje, z którymi może się zetknąć przyszły pracownik (w kontaktach z klientami, współpracownikami, przełożonymi). Dzięki takiej formule assessment center sprawdza szybkość i jakość reakcji na trudne sytuacje, poddaje ocenie argumentację i sposoby autoprezentacji kandydata oraz jego umiejętność współpracy z innymi. Innymi słowy, pozwala w znacznie prawdziwszy niż zwykła rozmowa rekrutacyjna sposób poznać kandydata na pracownika i dowiedzieć się, czy będzie on odpowiedni uzupełnieniem zespołu pracowników.

 

Zamień stres na wiedzę

 

Gdy w treści wiadomości pojawia się sformułowanie „assessment center”, nic dziwnego, że może ono wzbudzić lęk. Jak już wspomnieliśmy, nie wszyscy w swojej karierze zawodowej zetknęli się z taką metodą rekrutacji, a nawet ci, którzy w niej uczestniczyli nie wiedzą, jakich zadań i pytań mogą się spodziewać. Naturalnym odruchem jest chęć przygotowania się do czekającego wyzwania, poznania metod działań rekruterów. W tym wypadku jest to mocno utrudnione. Nie oznacza to jednak, że nie można wykonać pewnych kroków, które pozwolą poczuć się pewniej w trakcie rekrutacji. Warto zapoznać się z publikacjami na temat assessment center – pozwoli to zrozumieć jego mechanizmy, dowiedzieć się więcej o często spotykanych zadaniach dla kandydatów. Można również poszukać przykładowych zadań, które były stawiane przed kandydatami na różne stanowiska. Pozwoli ci to zapanować nad stresem i poczuć się bardziej pewnie, gdy zaczniesz uczestniczyć w swoim własnym assessment center.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj