Nieznaczny spadek bezrobocia w lutym 2017-03-09

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2017 roku wyniosła 8,5% - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. w porównaniu ze styczniem (dane GUS) oraz aż o 1,7 pkt. proc. w porównaniu z lutym 2016.

 

Na dzień 28 lutego w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,38 mln bezrobotnych. To o 12,8 tys. mniej niż w styczniu. Z kolei w ujęciu rocznym odnotowano nieznaczny wzrost liczby osób bez zatrudnienia – o 5,2 tys.
W lutym br. stopa bezrobocia obniżyła się w dwunastu województwach. Największy spadek nastąpił w lubuskim (o 0,3 pkt. proc.). W czterech kolejnych - małopolskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim - pozostała na niezmienionym poziomie.

 

Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi 5,2 proc. Jednocyfrowe bezrobocie zostało odnotowane także w dziewięciu innych województwach. W sześciu jest ono na poziomie niższym niż średnia dla całego kraju.

 

Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy, mimo delikatnego spadku o 0,1 pkt. proc., panuje w dalszym ciągu w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 14,2%. W kujawsko-pomorskim kształtuje się zaś na poziomie 12,4 proc.

 

Stopa bezrobocia wg województw (Luty 2017)

Województwo

Stopa bezrobocia (proc.)

Zmiana (pkt. proc.)

Wielkopolskie

5,2

0,0

Śląskie

6,8

0,0

Małopolskie

6,9

0,0

Mazowieckie

7,3

-0,1

Pomorskie

7,4

-0,1

Dolnośląskie

7,5

-0,1

Łódzkie

8,7

-0,1

Lubuskie

8,7

-0,3

Opolskie

9,3

0,0

Lubelskie

10,6

-0,2

Podlaskie

10,6

-0,1

Świętokrzyskie

11,0

-0,1

Zachodniopomorskie

11,3

-0,2

Podkarpackie

11,8

-0,1

Kujawsko-pomorskie

12,4

-0,1

Warmińsko-mazurskie

14,7

-0,1

Źródło: dane MPiPS/opracowanie własne

 

Pracodawcy zgłosili w lutym 2017 roku do urzędów pracy 134,7 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Było to o 12 tys. więcej niż miesiąc wcześniej, a wzrost liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w 13 województwach. Najwięcej pracowników poszukiwano w mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Przeczytaj także:

Skomentuj