CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Więcej kobiet na rynku pracy 2017-06-07

W 2017 roku zwiększyła się liczba pracujących kobiety w Polsce. Z danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale br. było ich 7,317 mln.

W porównaniu z końcem 2016 roku ich liczba zwiększyła się o 24 tys., a w ujęciu rocznym o 115 tys. W pierwszym kwartale ubiegłego roku w Polsce pracowało 7,202 mln pań. Jak wynika natomiast z danych agencji doradztwa personalnego People najwięcej kobiet rekrutowano w ciągu ostatnich 12 miesięcy w branżach finansowej, usługowej oraz administracji.

Mimo systematycznego wzrostu w ostatnich 5 latach, w dalszym ciągu Polska pozostaje jednak wśród 10 krajów unijnych o najniższym wskaźniku zatrudnienia wśród kobiet. Według szacunków Eurostatu na koniec 2016 roku wyniósł on 62,2 proc. Mniej kobiet niż u nas pracowało w 2016 roku np. w krajach południowych - na Malcie, we Włoszech czy w Grecji. Największy procent zatrudnionych pań odnotowano zaś w Skandynawii i państwach bałtyckich.

Duża była też dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem kobiet i mężczyzn. Aktywnych zawodowo panów było o ponad 14 pkt. proc. więcej niż pań.

Kobiece zawody

Zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej kobiety najczęściej pracują na stanowiskach tzw. różowych kołnierzyków. Jak czytamy w komunikacie firmy People są to „zawody niewymagające wysokiego stopnia specjalizacji, o stosunkowo niskich płacach i możliwościach awansu”.

Z moich obserwacji wynika, że kobiety w Polsce rzadziej niż mężczyźni decydują się na awans i starają się o pracę na wyższych stanowiskach. Często nie są też wystarczająco zdeterminowane w walce o podwyżki – mówi Sebastian Popiel, Członek Zarządu PEOPLE.


Najbardziej licznie kobiety w Polsce są reprezentowane w takich sekcjach gospodarki jak: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja, a także zakwaterowanie i gastronomia. Panie częściej decydują się na pracę w wymiarze czasu mniejszym niż cały etat, podejmują zajęcia dorywcze lub takie, które nie wiążą się z dojazdami. Jest to spowodowane względami rodzinnymi i koniecznością pogodzenia pracy z wychowaniem dzieci i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Przeczytaj także:

Skomentuj