Pracownik w Wydziale Audytu Informatycznego i Zagadnień Bezpieczeństwa

Narodowy Bank Polski

Warszawa

317 dni temu

Departament Audytu Wewnętrznego

poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Audytu Informatycznego
i Zagadnień Bezpieczeństwa


 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • planowanie, prowadzenie i raportowanie wyników zadań audytowych
  dotyczących obszaru IT oraz procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną, które wspierają procesy biznesowe Narodowego Banku Polskiego;
 • ocena poziomu ryzyka w audytowanych procesach oraz proponowanie zaleceń
  i rekomendacji ograniczających ryzyko i usprawniających działania;
 • przegląd, weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych, w tym aplikacyjnych
  mechanizmów kontrolnych, kontroli ogólnych obszaru IT oraz procedur
  związanych z bezpieczeństwem i ochroną;
 • planowanie, prowadzenie i koordynowanie kontroli wewnętrznych realizowanych przez jednostki organizacyjne NBP;
 • analiza projektów aktów prawnych i współpraca przy opiniowaniu wewnętrznych regulacji NBP.
Wymagania formalne w stosunku do kandydata:
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym;
 • minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie audytu obszaru IT oraz zagadnień bezpieczeństwa w instytucji finansowej.
Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:
 • wiedza informatyczna, w tym w szczególności znajomość:
  • systemów zarządzania bazami danych,
  • serwerowych systemów operacyjnych,
  • zagadnień sieciowych - sieci LAN/WAN/SAN/WLAN,
  • rozwiązań integracyjnych obszaru IT,
  • tematyki bezpieczeństwa informacji, w tym znajomość podstawowych
   technik, narzędzi i rozwiązań technologicznych,
  • metodologii planowania i realizacji projektów informatycznych;
 • wiedza z zakresu narzędzi informatycznych wspierających audyt (w szczególności oprogramowania ACL);
 • podstawowa znajomość języków XML, SQL, VBA;
 • znajomość tematyki audytu systemów zabezpieczenia technicznego (kontroli
  dostępu, systemów antywłamaniowych, monitoringu CCTV);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność stosowania międzynarodowych standardów związanych z audytem, kontrolą oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych;
 • umiejętność logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń i rekomendacji
  na podstawie stwierdzonych ustaleń;
 • sumienność, terminowość i dyspozycyjność w zakresie powierzonych zadań.

Posiadanie certyfikatów audytowych CISA, CIA będzie dodatkowym atutem.

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Poznaj stanowisko: Pracownik ds. Ochrony Systemów Informatycznych

Cyberprzestępczość to problem coraz bardziej popularny w strukturze dzisiejszego, bardzo skomputeryzowanego świata. Coraz częściej słyszy się o włamaniach do systemów komputerowych, nieuprawnionym pozyskiwaniu informacji, celowym niszczeniu danych, sabotażach systemów, fałszerstwie, szpiegostwie komputerowym i innych. Według definicji, system informatyczny jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane ...
Pracownik ds. Ochrony Systemów Informatycznych Praca Pracownik ds. Ochrony Systemów Informatycznych

Rekrutują z Praca.pl