NARODOWY BANK POLSKI
Centrala w Warszawie

Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych

poszukuje:


Pracownika do Wydziału Polityki Pieniężnej
Wydział Polityki Pieniężnej jest częścią zaplecza analitycznego Rady Polityki Pieniężnej

Główne zadania Wydziału:
 • przygotowywanie dokumentów wspierających proces decyzyjny RPP oraz komunikację banku centralnego z otoczeniem (komunikaty po posiedzeniach Rady, Raporty o Inflacji, Założenia Polityki Pieniężnej itp.);
 • analiza i interpretacja informacji dotyczących sytuacji makroekonomicznej i przebiegu procesów inflacyjnych w Polsce;
 • prowadzanie badań ekonomicznych z zakresu polityki pieniężnej;
 • uczestnictwo w pracach dotyczących integracji monetarnej Polski ze strefą euro;
 • monitorowanie trendów zmian w teorii nowoczesnej bankowości centralnej, a także działań innych banków centralnych;
 • aktywny udział w dyskusjach makroekonomicznych mających miejsce wewnątrz NBP jak i na różnych zewnętrznych forach w kraju i zagranicą.

Wymagania podstawowe:
  Od przyszłego pracownika oczekujemy aktywnego uczestnictwa w pracach prowadzonych w Wydziale Polityki Pieniężnej. Aby móc sprostać stawianym zadaniom powinien on spełniać następujące wymagania:

  a) wykształcenie wyższe magisterskie,
  b) bardzo dobra znajomość ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej,
  c) znajomość funkcjonowania rynków finansowych oraz systemu bankowego,
  d) zdolności analityczne,
  e) praktyczna znajomość technik statystycznych i ekonometrycznych,
  f) płynna znajomość języka angielskiego i polskiego,
  g) dobre umiejętności komunikacyjne ,
  h) sprawne posługiwanie się komputerem (dodatkowym atutem będzie znajomość pakietów Eviews, Matlab, LaTeX),
  i) umiejętność pracy w warunkach napiętych terminów i/lub stresu,
  j) kreatywność i otwartość na nowe wyzwania,
  k) umiejętność pracy w zespole.

  Wybrany Pracownik może liczyć na:
  a) możliwość aktywnego uczestniczenia w kreowaniu ważnych procesów gospodarczych,
  b) pracę w młodym, dynamicznym i stymulującym środowisku,
  c) możliwość rozwoju zawodowego, w tym liczne szkolenia krajowe i zagraniczne,
  d) dobre warunki zatrudnienia (w tym dostęp do bankowej służby zdrowia i pracowniczy fundusz emerytalny).Rekrutują z Praca.pl