Prawnik w dziale akwizycji

MURAPOL ARCHITECTS DRIVE SP Z O.O.

Kraków

87 dni temu

Prawnik w dziale akwizycji
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: PR/KRK/10/2017/PA
Zakres odpowiedzialności:
 • analiza sytuacji prawnej nieruchomości wraz z analizą formalno-prawną,
 • kompletowanie dokumentów formalnych i technicznych dotyczących nieruchomości,
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji działań związanych z zakupem nieruchomości,
 • współuczestnictwo w zarządzania prawną sferą projektów budowlanych w zakresie pozyskiwania decyzji, uzgodnień, zawierania umów, porozumień,
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • tytuł radcy prawnego, doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo administracyjne,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte kancelarii prawnej,   w zakresie prawa gospodarczego, administracyjnego, cywilnego i handlowego,
 • znajomość rynku nieruchomości, procedur administracyjnych oraz prawa budowlanego będzie dużym atutem,
 • umiejętność analizy uwarunkowań formalnych i technicznych wpływających na możliwość realizacji inwestycji,
 • inicjatywa i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • bardzo dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w jednej z największych firm sektora budownictwa mieszkaniowego,
 • duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego,
 • konkurencyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych Współpracowników.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Prawnik

Prawnik – osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła stosowne zagraniczne studia uznawane w Polsce. Do głównych obowiązków prawnika należy: Obsługa prawna postępowań, sporządzanie, opiniowanie i analiza kontraktów, uczestnictwo w negocjacjach,Przygotowywanie pism procesowych, korespondencji prawnej, bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie ...
Prawnik Praca Prawnik

Rekrutują z Praca.pl