Project Manager (specjalista ds. projektów informatycznych)

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Warszawa

141 dni temu

Ogłoszenie numer: 1769254, z dnia 2017-09-01

 

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej,  poszukuje kandydata do pracy w Biurze Teleinformatyki w Dziale Projektów na stanowisko:

 

Project Manager (specjalista ds. projektów informatycznych)

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 2017/46

 

Opis stanowiska

 • tworzenie specyfikacji funkcjonalnej na podstawie wymagań biznesowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ),
 • prowadzenie projektów i wdrożeń w oparciu o metodykę PRINCE2 lub podobną,,  
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie dostarczanych rozwiązań informatycznych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka, elektronika lub zarządzanie projektami,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Project Manager lub podobnym,
 • certyfikat potwierdzający umiejętność zarządzania projektami w metodyce PRINCE2,
 • znajomość programu Microsoft Project będzie dodatkowym atutem,
 • asertywność, dokładność, rzetelność, konsekwencja w dążeniu do celu,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacji pracy,  
 • umiejętność zarządzania zespołem projektowym.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opiekę medyczną,
 • dostęp do ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • udział w ciekawych projektach.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki pn. "Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o." jest prowadzenie tramwajowej komunikacji zbiorowej na terenie m. st. Warszawy, a w szczególności:

- eksploatacja taboru tramwajowego przy zachowaniu sprawnej i regulaminowej komunikacji zbiorowej,

- zakup, wymiana i naprawa taboru tramwajowego,

- prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów urządzeń tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Spółka pokrywa z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozów pasażerskich oraz z działalności pozaprzewozowej.

Spółka posiada jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe prowadzące działalność w zakresie przedmiotowym ustalonym w Akcie Założycielskim.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu

Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Kierownik Projektu Praca Kierownik Projektu

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl