Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

10 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 22265

Warunki pracy

• Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –15.30
• Pierwsza pomoc emocjonalna oraz interwencja kryzysowa realizowane wobec policjantów i pracowników Policji poza wyznaczonymi godzinami pracy
• Praca z przewagą wysiłku umysłowego
• Praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji
• Praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku i poza nim
• Naturalne i sztuczne oświetlenie
• Praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin

Informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
mnożnik 1,5491; wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.902,77 zł brutto.

Zakres zadań

 • Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej (w formie m.in. warsztatów i treningów) rozwijającego kompetencje zawodowe
 • Przygotowanie narzędzi do diagnozy zjawisk zachodzących w jednostkach Policji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Prowadzenie działań diagnostyczno-konsultacyjnych ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań optymalizujących zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach Policji (również w trakcie dyżurów)
 • Monitorowanie procesu adaptacji policjantów w służbie przygotowawczej
 • Sporządzanie analiz będących podstawą do wdrażania nowoczesnych i efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • W uzasadnionych przypadkach wykonywanie zadań z zakresu opieki psychologicznej i psychoedukacji, w tym działalności interwencyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów lub treningów psychologicznych (także w formie referencji)
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji z przedstawicielami kadry kierowniczej/menadżerskiej

Poznaj stanowisko: Psycholog

Psycholog to osoba prowadząca badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek i grup społecznych. Osoba zajmująca się tą profesją analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady. Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska ...
Psycholog Praca Psycholog

Rekrutują z Praca.pl