Radca prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim

Wałbrzych

64 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Radca prawny
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 20178

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy
- miejsce pracy: III p. bez windy, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • obsługa prawna inspektoratu
  • udzielanie wyjaśnień przepisów prawnych z zakresu działania inspektorat
  • udział w przygotowywaniu rozstrzygnięć prawnych z zakresu działania organu nadzoru budowlanego
  • rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi w toczących się sprawach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego -w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych ze specyfiką działania Nadzoru Budowlanego,
Wykształcenie: wyższe prawnicze
znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego
umiejętność interpretacji przepisów prawnych
umiejętność analitycznego myślenia
umiejętność formułowania pisemnych stanowisk
komunikatywność

  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Poznaj stanowisko: Radca Prawny

Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
Radca Prawny Praca Radca Prawny

Rekrutują z Praca.pl