Referendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

11 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21567

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste wystąpienia publiczne. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie od strony organizacyjnej procesów rekrutacji i selekcji w szczególności: uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych ukierunkowanych na wywiad kompetencyjny oraz sporządzanie protokołów z poszczególnych etapów
 • Dobór narzędzi selekcyjnych oraz udział w projektowaniu, a następnie wykorzystywaniu zróżnicowanych metod selekcji
 • Organizowanie procesu pozyskiwania stażystów i praktykantów we współpracy z urzędami pracy, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami, w tym koordynowanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, a następnie monitorowanie przebiegu stażu i praktyk w Urzędzie
 • Weryfikowanie, zamieszczanie i monitorowanie treści ogłoszeń rekrutacyjnych pod względem standaryzacji i terminowości
 • Analiza treści dokumentów aplikacyjnych pod kątem zachowania terminu ich złożenia i spełnienia wymagań ustawowych warunkujących możliwość ubiegania się o zatrudnienie w korpusie służby cywilnej oraz wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym
 • Informowanie kandydatów o etapach, miejscu, terminach a także o wynikach procesu rekrutacji, w tym zamieszczanie informacji o wynikach postępowań rekrutacyjnych
 • Udział w realizacji projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi m.in. weryfikacji treści modelu kompetencyjnego, adaptacji nowozatrudnionych pracowników, budowanie wizerunku Urzędu jako pracodawcy z wyboru
 • Udział w realizacji zadań na rzecz obsługi spraw budżetowych związanych z działaniami Sekcji Rekrutacji i Selekcji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze HR
 • Znajomość przepisów: ustawa o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks Pracy, ustawa o ochronie danych osobowych
 • Znajomość metod i technik rekrutacji oraz selekcji kandydatów
 • Znajomość narzędzi budowania wizerunku pracodawcy oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie onboarding’u
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy w własnej, samodzielność, rozwiązywanie problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu opisów stanowisk pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl