Referent w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych i Spraw Karnych Skarbowch

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski

1794 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 149671
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 lutego 2013 r.

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw orzecznictwa
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych i Spraw Karnych Skarbowch

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wojska Polskiego 32
  23-300 Janów Lubelski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Janów Lubelski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT
 • dokonywanie czynności sprawdzających
 • prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodu
 • prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności spadkobierców i osób trzecich za zobowiązania podatkowe
 • prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia ulg w spłacie zobowiązań
 • wydawanie decyzji w sprawach zabezpieczeń na poczet zobowiązań podatkowych
 • przygotowywanie danych sprawozdawczych z zakresu realizowanych zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
  - kontakt z klientem zewnętrznym
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych typu drukarka, kopiarka, niszczarka
  - stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze budynku, oświetlone światłem dziennym i sztucznym
  - budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych co umożliwia poruszanie się na parterze, brak windy umożliwiającej przedostanie się na pierwsze i drugie piętro dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z prawem podatkowym oraz ordynacji podatkowej
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • komunikatywność, umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl