Referent w Urzędzie Celnym w Lublinie (Oddział Celny w Dorohusku i Oddział Celny Drogowy w Dorohusku)

Izba Celna w Białej Podlaskiej

Dorohusk

1871 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 149013
 • Data ukazania się ogłoszenia: 29 stycznia 2013 r.

Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi kancelarii oddziału celnego
 • w Urzędzie Celnym w Lublinie (Oddział Celny w Dorohusku i Oddział Celny Drogowy w Dorohusku)

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dorohusk
 • Dworzec PKP/Drogowe przejście graniczne
  22-175 Dorohusk
  Oddział Celny Drogowy w Dorohusku
  22-175 Dorohusk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii oddziału,
 • archiwizacja dokumentów,
 • prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników oddziału celnego,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w oddziale celnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibach oddziałów, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, z możliwością wystąpienia sporadycznej konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
  -praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  -praca w pozycji siedzącej.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynki Oddziałów Celnych w Dorohusku nie posiadają żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
  • obsługa komputera (programy Excel, Word, poczta elektroniczna),
  • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Służbie Celnej
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
 • praca w administracji na podobnym stanowisku (od 0,5 do 1,5 roku)

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl