Specjalista ds. Ekonomicznych

Grupa Silikaty Sp z o.o.

Pisz

147 dni temu


„Grupa SILIKATY" jest wiodącym producentem bloczków i cegieł wapienno piaskowych - ściennych materiałów budowlanych. Poszukujemy kompetentnej i zmotywowanej osoby na stanowisko:


Specjalista ds. Ekonomicznych

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia lub Pisz, Kruki, Klucze

 

Zakres obowiązków:
 • sporządzanie budżetu oraz kontrola jego realizacji,
 • kontrola i analiza kosztów,
 • tworzenie krótko- i długoterminowych prognoz,
 • przygotowywanie analiz, raportów i danych na potrzeby Zarządu Spółki oraz na potrzeby Grupy Kapitałowej,
 • opracowywanie i analiza raportów kluczowych wskaźników produkcyjnych oraz sprzedażowych.

 

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (doświadczenie w branży produkcyjnej mile widziane) ,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera- w szczególności MS Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • kreatywność, innowacyjność, umiejętność wdrażania własnych pomysłów ,
 • poważne podejście do pracy i etyki biznesowej: sumienność, terminowość, dyspozycyjność, doskonała organizacja pracy i wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
 • stabilny i transparentny system wynagradzania,
 • przyjazną atmosferę i wysoką kulturę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.)”.


Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest „Grupa SILIKATY” Sp. z o.o., Kruki, ul. Nowowiejska 33, 07-415 Olszewo Borki. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.). Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Poznaj

Grupa Silikaty Sp z o.o.

Obecnie jesteśmy jednym z największych w kraju producentów materiałów wapienno-piaskowych, czyli silikatów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Raportowania

Specjalista ds. raportowania zajmuje się opracowywaniem raportów finansowych w firmie np. raportów bieżących i okresowych oraz późniejszą ich weryfikacją. Bierze udział w pracach związanych z budżetowaniem i analizą kosztową, budżetowym „zamknięciem miesiąca czy roku” oraz przygotowuje analizy sprawozdawcze np. raporty zarządu czy inne dokumenty wysyłane później do KNF. W przypadku spółek giełdowych ...
Specjalista ds. Raportowania Praca Specjalista ds. Raportowania

Rekrutują z Praca.pl