Specjalista ds. Energetycznych

AQUANET S.A.

Poznań

744 dni temu


AQUANET SA należy do ścisłej czołówki firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Celem działalności Spółki jest zagwarantowanie Klientom powszechności, pewności i niezawodności dostaw wody oraz usług kanalizacyjnych przy zastosowaniu sprawdzonych technologii i zapewnieniu ochrony środowiska naturalnego.


Specjalista ds. Energetycznych
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 • nadzór nad dokumentacją techniczną oraz dokumentacją techniczno-ruchową istniejących i oddawanych do eksploatacji obiektów elektroenergetycznych;
 • sprawowanie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
 • opiniowanie dokumentacji oraz udział w odbiorach technicznych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie budowy nowych, rozbudowy i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych;
 • uczestniczenie w komisjach przekazujących urządzenia elektroenergetyczne do przeglądów i odbierających po przeglądzie;
 • prowadzenie ewidencji prac kontrolno-pomiarowych.

Miejsce pracy: Poznań
Numer referencyjny: GE/16/01

Od osób zainteresowanych pracą na tym stanowisku oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego;
 • min. 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
 • uprawnień co najmniej eksploatacyjnych SEP powyżej 1 kV (E grupa 1);
 • znajomości zasad dysponowania mocą urządzeń elektroenergetycznych przyłączonych do sieci;
 • znajomości przepisów prawa z zakresu eksploatacji i budowy urządzeń elektroenergetycznych, prawa budowlanego i energetycznego;
 • znajomości zasad wykonywania prac kontrolno-pomiarowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętności współpracy, zaangażowania i samodzielności.
Naszym pracownikom oferujemy:
 • rozwój zawodowy;
 • pracę wśród najlepszych specjalistów branży wod-kan;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • dobre warunki socjalne;
 • stabilizację zawodową.
Administratorem danych jest AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-942, Dolna Wilda 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk

Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Elektroenergetyk Praca Elektroenergetyk

Rekrutują z Praca.pl