Specjalista ds. Inwestycji i Zarządzania Energią

BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.

Koprki k/Ożarowa

67 dni temu

BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa to nowoczesna, innowacyjna i stabilna rynkowo spółka, powołana przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się m.in.: Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Bioagra-Oil S.A., Komagra Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o, Bakoma Bis Sp. z o.o. Zakres usług realizowany jest za pomocą innowacyjnych źródeł komunikacji i usług outsourcingu.

Specjalista ds. Inwestycji i Zarządzania Energią
Miejsce pracy: Koprki k/Ożarowa
Nr ref.: R1/11/2017
Zadania:
 • Współpraca z administracją rządową i samorządową, lokalną i wojewódzką w zakresie określonym Ustawami: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Prawo Energetyczne, o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 w celu uzyskania stosownych zezwoleń i pozwoleń inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych (m.in. DUŚ, PZI, WZ, pozwolenie na budowę, wodnoprawne) dla Spółek GRUPY BZK,
 • Przygotowanie zapytań ofertowych, kryteriów wyboru i głównych warunków umowy,
 • Ogłaszanie przetargów, udział w rozmowach negocjacyjnych, rekomendacja najkorzystniejszej dla danej spółki z GRUPY BZK oferty oraz sporządzanie wewnętrznych protokołów zatwierdzających wybór wykonawców/dostawców/sprzedawców,
 • Współudział w przygotowaniu danych wejściowych: - do projektowania, - do dokumentacji środowiskowej, - do dokumentacji odbiorowej, nadzór nad dokumentacją: budowlaną i wykonawczą branżową oraz odbiorową a także środowiskową,
 • Współudział przy zakupie, monitorowaniu zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego i innych mediów, wsparcie procesów zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci, mocy przyłączeniowych i umownych, mocy bezpiecznych itp.,
 • Współudział w przygotowaniu danych i dokumentów rozliczających wykonanie obowiązków nałożonych ustawą Prawo Energetyczne, Prawo Ochrony Środowiska oraz o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (KOBIZE),
 • Współudział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych zewnętrznych, krajowych i UE.
Wymagania:
 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki techniczne,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Office
 • Dobrej znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie (prowadzenie korespondencji, rozmów, opracowywanie dokumentów kontraktowych w j. angielskim),
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności analitycznych, sumienności, dokładności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Mobilności (prawo jazdy kat. B).
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • Możliwość rozwoju osobistego,
 • Miłą atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Telefon służbowy oraz laptop.
W ofercie prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez spółki wchodzące w skład Grupy Spółek* reprezentowaną przez Administratora Danych Osobowych BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp. K. dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

* Aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Spółek:
- BZK Group Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Bakoma Sp. z.o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Polskie Młyny S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Komagra Sp. z o.o. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa
- Bioagra-oil S.A. ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
- Bioagra S.A. ul. Połczyńska 97, 01-303 Warszawa

Spółki wchodzące w skład Grupy Spółek są administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Poznaj

BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.

BZK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa to nowoczesna, innowacyjna i stabilna rynkowo spółka, powołana przede wszystkim w celu poszukiwania rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych, wśród których znajdują się m.in.: Bioagra S.A., Polskie Młyny S.A., Bioagra-Oil S.A., Komagra Sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o, Bakoma Bis Sp. z o.o. Zakres usług realizowany jest za pomocą innowacyjnych źródeł komunikacji i usług outsourcingu.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Specjalista ds. zarządzania projektami zajmuje się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją poszczególnych projektów w firmie. Mogą to być projekty informatyczne, a także telekomunikacyjne, finansowe czy usługowe. Do jego obowiązków należy: opracowywanie i wdrażanie przyjętej koncepcji działań, zarządzanie podległym mu zespołem, analiza rynku, nadzór nad przestrzeganiem procedur oraz badanie efektów ...
Specjalista ds. Zarządzania Projektami Praca Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Rekrutują z Praca.pl