Specjalista ds. obsługi kadrowo - płacowej

PKO Bank Polski

Warszawa

188 dni temu

Specjalista ds. obsługi kadrowo - płacowej
Departament Spraw Pracowniczych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: CEN/156/03/2017

Główne zadania:

 • przygotowywanie dokumentacji wynikającej z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zmian warunków umów o pracę
 • prowadzenie akt osobowych oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozliczania czasu pracy oraz monitorowanie prawidłowości
 • prowadzenia źródłowej dokumentacji czasu pracy
 • monitorowanie uprawnień urlopowych i wykorzystania urlopów
 • współpracę z organizacjami związkowymi w zakresie indywidualnych stosunków pracy sporządzanie informacji dla potrzeb wewnętrznych Banku oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych, w tym PUP, GUS, KNF
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie list płac z różnych tytułów
 • prawidłowe naliczanie od wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, dodatkowych macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i świadczeń rehabilitacyjnych
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi, w tym rejestracja danych dotyczących zgłoszenia i wyrejestrowania zleceniobiorców do i z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • terminowe naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dokonywanie rocznego obliczenia podatku
 • przygotowywanie dokumentów do ZUS, w tym: związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem do celu naliczenia emerytury i renty (Rp-7), do kontynuacji wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego po rozwiązaniu stosunku pracy (druku Z-3) oraz wniosków do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego (Np-7)

Oczekujemy:

 • min. 3 - letniego doświadczenia zawodowego w komórce kadrowo-płacowej
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy i przepisów płacowych, tj. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • znajomości naliczania wynagrodzeń i sposobu księgowania
 • znajomości SAP i pakietu MS Office
 • zdolności szybkiej obsługi aplikacji informatycznych i szybkiego przyswajania zmian w tych aplikacjach
 • zdolności analitycznych i organizacyjnych
 • zdolności współpracy i pracy pod presją
 • chęci podnoszenia kwalifikacji oraz otwartości na zmiany
 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz wysokiej kultury osobistej

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • profesjonalny system szkoleń

 

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Zapewniamy poufność w procesie rekrutacji.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Płac

Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Specjalista ds. Kadr i Płac Praca Specjalista ds. Kadr i Płac

Rekrutują z Praca.pl