Specjalista ds. Obsługi Projektów UE

FALLWORK Sp zo.o.

Warszawa

159 dni temu

FallWork Sp z o.o.
To jedna z wiodących firm branży agencji pracy i doradztwa personalnego. Świadczymy usługi w zakresie realizacji projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi - w tym usługi rekrutacyjne na wszystkie szczeble zarządzania - pracy tymczasowej, rekrutacji specjalistycznych na stanowiska wyższego szczebla, outsourcingu kadrowo-płacowego oraz outsourcingu personelu.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Specjalista ds. Obsługi Projektów UE
Miejsce pracy: Warszawa - Nr ref.: 9/PRP/PR/UE/OB/3
Opis stanowiska:
 • Udział w procesach przyjmowania, oceny wniosków i zawierania umów o dofinansowanie projektów w ramach działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
 • Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych złożonych przez wnioskodawców;
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do wnioskodawców i beneficjentów, realizujących projekty;
 • Monitorowanie realizacji projektów;
 • Udział w procesie naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów;
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
Wymagania:

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki - ekonomia, finanse i bankowość oraz administracja i prawo;
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej lub w jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości lub w instytucji finansowej;
 • Znajomość zagadnień z zakresu uregulowań związanych z wdrażaniem programów realizowanych z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej;
 • Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków UE i krajowych;
 • Dobra znajomość narzędzi biurowych MS Office.

Pożądane:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi projektów programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych.

Inne:

 • odpowiedzialność, terminowość, rzetelność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w Instytucji o profilu finansowym z wieloletnim doświadczeniem rynkowym;
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą;
 • Bardzo dobre warunki zatrudnienia;
 • Umowę o pracę;
 • Miejsce pracy: centrum Warszawy.


* Oferta pracy tymczasowej

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Funduszy UE

Specjalista do spraw funduszy unijnych jest osobą niemal niezbędną, jak się okazuje, w każdej dużej firmie planującej wysokonakładowe inwestycje, finansowane z dotacji unijnych. Z racji ogromnej konkurencji w ubieganiu się o dotacje UE, decyzja podejmowana jest w oparciu o wniosek, który rozpatrywany jest zarówno pod kątem poprawności formalnej jak i merytorycznej atrakcyjności. Specjalista, wykwalifikowany i doświadczony ...
Specjalista ds. Funduszy UE Praca Specjalista ds. Funduszy UE

Rekrutują z Praca.pl