Specjalista ds. windykacji bezpośredniej

PKO Bank Polski

Ełk

162 dni temu

Specjalista ds. windykacji bezpośredniej
Centrum Restrukturyzacji i Windykacji

Miejsce pracy: Ełk

Nr ref.: GDD/103/09/2017

Główne zadania:

• prowadzenie działań monitorujących i wyjaśniających przyczyny powstawania opóźnień w spłacie należności
• rozpoznawanie i ocena sytuacji majątkowej klienta oraz zbieranie informacji służących odzyskaniu należności
• weryfikacja/ustalanie aktualnych oraz nowych danych adresowych i teleadresowych klientów
• ustalanie spłaty zaległej należności
• realizacja zadań związanych z restrukturyzacją wierzytelności, w tym prowadzenie negocjacji z klientami w sprawie spłaty wierzytelności, przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów restrukturyzacyjnych oraz ugód
• realizacja zleconych zadań w procesie monitoringu zabezpieczeń wierzytelności trudnych, w tym dokumentacja fotograficzna
• przejmowanie majątku klienta, stanowiącego przedmiot przewłaszczenia lub zastawu – pełnomocnictwa do przejmowania majątku
• pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania wierzytelnościami trudnymi z akt sądowych (w tym KRS, KW, akta upadłościowe) i komorniczych oraz dokumentacji urzędów miast i gmin
• reprezentowanie Banku przy czynnościach wykonywanych na rzecz CRW przez komorników i rzeczoznawców
• udział w procesie dokumentowania nieściągalności wierzytelności
• sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań/wizyt
• podejmowanie decyzji w negocjacjach z klientami zgodnie z posiadanymi kompetencjami
• współpraca z pracownikami właściwych jednostek i komórek organizacyjnych Banku w zakresie realizowanych zadań
• rejestracja w odpowiedniej aplikacji ustaleń z przeprowadzonych działań/wizyt wraz z rekomendowaniem sposobów postępowania z wierzytelnością trudną 

Oczekujemy:

• wykształcenia średniego/wyższego – preferowane wykształcenie wyższe w szczególności kierunki: ekonomia, prawo, zarządzanie
• doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych, doświadczenie w firmie windykacyjnej lub instytucji finansowej, w tym w obszarze restrukturyzacji i windykacji bezpośredniej, terenowej- mile widziane
• wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia negocjacji uwarunkowanej znajomością typologii dłużników, znajomością technik negocjacyjnych
• umiejętności oceny ekonomicznej sytuacji dłużników oraz możliwości spłaty zadłużenia – mile widziane
• umiejętności oceny stanu nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej pod kątem realizacji tego zabezpieczenia w procesie windykacji – mile widziane
• podstawowej znajomości przepisów prawa związanych z dochodzeniem należności
• umiejętności zarządzania własnym czasem, ustalania priorytetów, samodzielności, komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności perswazji, odporności na stres
• znajomości pakietu MS Office (szczególnie dobrej znajomości systemu Excel)
• czynnego prawa jazdy kategorii B (gotowości do odbywania częstych podróży służbowych)

Oferujemy:

• umowę o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
• konkurencyjne wynagrodzenie
• profesjonalny system szkoleń

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Zapewniamy poufność w procesie rekrutacji.

Poznaj stanowisko: Windykator

Windykator jest to osoba, która zgodnie z prawem, pomaga firmie, osobie - odzyskać należności. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: bezpośredni kontakt z dłużnikiem i upomnienie go do spłaty wierzytelności, ocena sytuacji majątkowej dłużnika, podpisanie ugody określającej terminy spłat, ustalenie przyczyn zalegania z należnościami oraz wskazanie komornikowi źródła zaspokojenia roszczenia. Windykację ...
Windykator Praca Windykator

Rekrutują z Praca.pl