Specjalista w Biurze Prawnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Warszawa

1483 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 156566
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 grudnia 2013 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Biurze Prawnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów opinii prawnych w sprawach zleconych przez inne komórki organizacyjne Urzędu, interpretacja obowiązujących przepisów prawnych, uregulowań i procedur wewnętrznych GDDKiA, warunków kontraktowych FIDIC,
 • współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, komórkami organizacyjnymi Centrali, Oddziałami terenowymi GDDKiA oraz kancelariami zewnętrznymi, sporządzanie projektów pism procesowych, dodatkowe wyjaśnienia, stanowiska i inne dokumenty w postępowaniach sądowych, celem zapewnienia właściwej ochrony interesów GDDKiA - Skarbu Państwa,
 • uzgadnianie pod względem formalno-prawnym umów, aneksy do umów, wzorów umów, projektów decyzji administracyjnych, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem oraz właściwej ochrony interesów klienta,
 • analiza i merytoryczna ocena roszczeń kierowanych do GDDKiA oraz udział w formułowaniu roszczeń w stosunku do kontrahentów GDDKiA w zakresie zadań inwestycyjnych na sieci dróg krajowych i autostrad, w celu sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • sporządzanie projektów pełnomocnictw dla pracowników Centrali i Oddziałów do reprezentowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przed organami rozstrzygającymi spory w zakresie zamówień publicznych oraz przed organami prowadzącymi i nadzorującymi postępowanie przygotowawcze,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
  - Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
  - Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej
  - Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
  - Praca w siedzibie urzędu, możliwe wyjazdy służbowe
  - Stres związany z reprezentowaniem Urzędu w kontaktach z innymi organami i urzędami oraz sądami powszechnymi
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -Praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka. Praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności,
  -Praca w budynku wielopiętrowym
  -Budynek wyposażony jest w windy – klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
  -W trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe Prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy o charakterze prawnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa cywilnego, administracyjnego
  • znajomość ustawy o drogach publicznych
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • znajomość prawa budowlanego w zakresie zagadnień dotyczących inwestycji drogowych
  • umiejętność obsługi edytorów tekstów, poczty elektronicznej, korzystania z internetowych serwisów informacji prawnej
wymagania dodatkowe
 • doświadczenie pracy w instytucjach administracji publicznej
 • znajomość FIDIC
 • znajomość języka angielskiego
 • aplikacja prawnicza

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

Rekrutują z Praca.pl