Specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

365 dni temu

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9075

Warunki pracy

- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- obsługa klienta zewnętrznego

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Opracowywanie i wprowadzanie zmian do podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego PNO w obszarze odpowiedzialności Departamentu;
 • Monitorowanie zmian międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania (SARP's ICAO) zawartych w załączniku 6 część I, II i III oraz załączniku 18 do Konwencji Chicagowskiej;
 • Prowadzenie spraw dotyczących bieżącej aktualizacji, ewidencji oraz kompletowania wzorców Instrukcji Operacyjnych, przepisów lotniczych oraz podręczników, w celu utrzymania zgodności dokumentów z obowiązującym stanem faktycznym;
 • Współpraca z Biurem Prezesa ULC w zakresie postępowań administracyjnych (w szczególności związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków);
 • Przygotowywanie i realizowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ULC projektów zmian do AIP w obszarze odpowiedzialności Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: komunikatywność, samodzielność, rzetelność, sumienność, terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie audytora wewnętrznego OPS 1

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl