Specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warszawa

128 dni temu

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14766

Warunki pracy

- Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- Możliwość poruszania się po budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych - obecność podjazdu;
- Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
- Praca na pierwszym piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany;
- Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań

 • udział w realizacji zadań z zakresu roamingu międzynarodowego;
 • udział w analizowaniu poziomu i struktury cen usług na rynku telekomunikacyjnym w Polsce i w krajach UE;
 • udział w sporządzaniu Raportów o stanie rynku telekomunikacyjnego i Strategii rozwoju tego rynku;
 • udział w sporządzaniu analiz i prognoz rozwoju rynku telekomunikacyjnego;
 • udział w przygotowaniu badania opinii publicznej w zakresie preferencji konsumentów na rynku telekomunikacyjnym;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (w tym z Komisją Europejską), w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii; zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji; rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących umożliwiających identyfikowanie problemów i zastosowanie odpowiednich rozwiązań; zagadnień z zakresu ekonomii i statystyki;
 • umiejętność: sporządzania analiz ekonomicznych, interpretacji pojęć telekomunikacyjnych i ich zastosowania w praktyce, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów, sprawnego wyszukiwania i właściwego doboru danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz, dokonania ich oceny i weryfikacji, obsługi programu MS Excel i Power Point;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl