Specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

132 dni temu

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 15131

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • monitorowanie funkcjonowania systemu zleceń powypadkowych wydawanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych;
 • sporządzanie opinii oraz opracowywanie analiz poglądowych z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem;
 • sporządzanie projektów odpowiedzi z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w celu realizacji zapytań podmiotów zewnętrznych;
 • sporządzanie stanowisk Departamentu wymagających wiedzy z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem;
 • współudział w sporządzaniu Raportu rocznego w sprawie stanu bezpieczeństwa kolei i Oceny stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w zakresie, w jakim dokumenty te odnoszą się do systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz zmian systemu kolejowego, w tym związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej;
 • współudział w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Podobne oferty

  Rekrutują z Praca.pl