Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Lublin

17 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 22022

Warunki pracy

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• praca z dokumentami, obsługa interesantów
• praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
• brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw dotyczących naborów
 • prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków zatrudnienia (np. dodatków stażowych, nagród jubileuszowych)
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych, praktyk studenckich oraz przygotowania zawodowego
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu stanu i charakterystyki zatrudnienia w Inspektoracie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku ds. kadr w służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość ustawy o wojewodzie
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Kadrowych

  Specjalista ds. Kadrowych zajmuje się wdrażaniem i kontrolowaniem polityki personalnej w firmie. Rekrutuje nowych pracowników, przeprowadza szkolenia i jest odpowiedzialny za prawno – administracyjną obsługę zatrudnienia. Osoba na tym stanowisku powinna mieć wykształcenie psychologiczne. Ważne jest, aby pracownik odznaczał się: znajomością prawa praca, doświadczeniem w ...
  Specjalista ds. Kadrowych Praca Specjalista ds. Kadrowych

  Rekrutują z Praca.pl