Starszy bibliotekarz / Starszy kustosz do redakcji katalogu poloników XVII wieku w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej (1 stanowisko)

Biblioteka Narodowa

Warszawa

10 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko

 

Rekrutacja na stanowisko: od starszego bibliotekarza do starszego kustosza do redakcji katalogu poloników XVII wieku w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej (1 stanowisko)


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka łacińskiego,
 • bardzo dobrej znajomości dawnej kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XVII w.,
 • bardzo dobrej umiejętności katalogowania starodruków,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Od kandydatów na stanowisko kustosza dodatkowo oczekujemy m.in.:
 • bardzo dobrej znajomości historii bibliotek polskich,
 • przynajmniej dwóch publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
Od kandydatów na stanowisko starszego kustosza dodatkowo oczekujemy m.in.:
 • bardzo dobrej znajomości historii bibliotek polskich i europejskich,
 • autorstwa lub redakcji przynajmniej jednego tomu katalogu starodruków
 • przynajmniej trzech publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSzW,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
Zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • redakcja katalogu poloników XVII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej,
 • samodzielne katalogowanie zbiorów Zakładu Starych Druków.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 3 500 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 300 zł (kustosz),
 • 5 000 zł (starszy kustosz).

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja@bn.org.pl.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 19 marca 2018 r.

 

Rozmowy z wybranymi kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl