Starszy inspektor w Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi
pl / en

Poznaj stanowisko: Energetyk

Energetyk, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest specjalistą w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii. W zależności od tegoż rodzaju wyróżnia się termoenergetyków, wyspecjalizowanych w energii cieplnej, hydroenergetyków zajmujących się energią wodną, aeroenergetyków (energia pozyskiwana przy pomocy wiatru), energetyków jądrowych, oraz najczęściej ...

Oferta pracy, której szukasz jest nieaktualna

Zobacz podobne, aktualne ogłoszenia

łódzkie, Łódź

2016-06-28

Energetyka / Elektronika

łódzkie, Lódź
łódzkie, Łódź

2016-06-27

Energetyka / Elektronika

łódzkie, Łódź - Stoki
łódzkie, Łódź

Starszy inspektor w Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi- Ogłoszenie archiwalne

Praca Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie / Administracja publiczna / Służba cywilna / Energetyka / Elektronika / łódzkie / Łódź

Prosimy nie odpowiadać na poniższe ogłoszenie, gdyż z całą pewnością nie jest ono aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z profilem danego pracodawcy.

 • Ogłoszenie nr: 177826
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 lutego 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • w Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi
  ul. Żeromskiego 94C
  90-550 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych i ciepła,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ul. Żeromskiego 94 C jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa energetycznego i kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność jego stosowania w praktyce,
  • podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
wymagania dodatkowe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych lub w sektorze energetycznym.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów